TTkanalen

TT-kanalen är vårt medlemsblad och innehåller information om vad som händer på den fackliga fronten. Skriften kommer ut fyra gånger per år. Vinternumret, som landar i brevlådan strax innan jul, innehåller Tjänstetandläkarnas lönestatistik. 

 

        

TT-kanalen nr 2-2020                                 TT-Kanalen nr 1-2020

 

                  

TT-kanalen nr 4-2019                                  TT-Kanalen nr 3-2019  

 

          

TT-kanalen nr 2-2019                                 TT-kanalen nr 1-2019 

  

Kontakta kansliet om du intresserad av tidigare nummer.

För mer information kontakta:

Kansliet
Tel: 08-54 51 59 80

kansliet@tjanstetandlakarna.se

Acrobat Reader

Du behöver Acrobat Reader
för att kunna öppna pdf-filer.
Om du inte har programmet installerat
på din dator kan du gratis ladda ned
PDF-läsare hos Adobe på http://www.adobe.com/prodindex/
acrobat/readstep.html