Chefsfrågor

Tjänstetandläkarna är organisationen för anställda tandläkare och vi bevakar våra medlemmars intressen oavsett vilken funktion medlemmen har i sin anställning. Även som chef kan det finnas behov av fackligt stöd och föreningen verkar för tryggare anställningsvillkor även för chefer.

Cheferna är viktiga för övriga medlemmar och om möjligheterna att utöva ett gott chefskap inskränks går det ut över personalen, därför ställer vi krav på både gott chefskap och goda villkor att kunna utöva chefskapet.

Det råder en trend inom tandvården att tillsätta chefer som härstammar ur andra yrkeskategorier än tandläkare. Vår uppfattning är att det är tandläkare som ska vara chefer inom tandvården då det är viktigt att de som styr förutsättningarna för behandlarnas arbete har djup insikt i verksamheten för att förstå konsekvenser av olika beslut.

Tjänstetandläkarna har accepterat att chefer tillsätts på viss tid, givet att vissa förutsättningar uppfylls. Bland annat bör tiden för chefskapet löpa över en viss längd. Den som förordnas chefskap under en viss tid ska ha en väldefinierad anställning som grund.


Alla medlemmar som har chefsbefattning registrerad hos oss får Chefstidningen. Innehar du en chefsposition och ändå inte får tidningen betyder det att du inte är registrerad som chef hos oss. För att anmäla det, kontakta eva@tjanstetandlakarna.se

Tjänstetandläkarna arbetar för:

 •  Chefer inom tandvården ska i första hand vara tandläkare
   Chefers anställnings- och arbetsvillkor ska vara sådana att uppdraget i allmän mening anses attraktivt
   Chefsuppdraget ska bygga på en balans mellan ansvar och befogenheter
   Tandläkare som har chefsuppdrag ska ges möjlighet till odontologisk fort- och vidareutbildning
  Chefer inom tandvården ska i första hand vara tandläkare
 • Chefers anställnings- och arbetsvillkor ska vara sådana att uppdraget i allmän mening anses attraktivt
 • Chefsuppdraget ska bygga på en balans mellan ansvar och befogenheter
 • Tandläkare som har chefsuppdrag ska ges möjlighet till odontologisk fort- och vidareutbildning