A-kassa

Att till höra en a-kassa är frivilligt. Som medlem i Tjänstetandläkarna ansluts du inte automatiskt till någon a-kassa, men vi rekommenderar alla våra medlemmar att teckna medlemskap då det är ett sätt säkra en inkomst om man av någon anledning skulle bli uppsagd. Vi rekommenderar då medlemskap i Akademikernas A-kassa.

 

Inkomstförsäkringen förutsätter medlemskap i Akademikernas a-kassa

Det är ett krav att vara ansluten till aea, samt uppfylla övriga krav för a-kassa, för att våra medlemmar ska kunna ta del av den inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet.

För mer information:

Tel: 08-54 51 59 88

E-post: medlemsservice@tjanstetandlakarna.se