Att avsluta medlemskapet

Medlemskapet i Tjänstetandläkarna är frivilligt och du som är medlem kan när som helst välja att avsluta medlemskapet.

Vi tillämpar en månads uppsägningstid, vilket i praktiken innebär att från det datum som vi har mottagit ditt önskemål om utträde gäller medlemskapet under hela nästkommande månad. Det innebär att du fortfarande har tillgång till allt som ryms i medlemskapet under uppsägningstiden, men också att den faktura som du har fått för perioden ska betalas.

Innan du väljer att avsluta ditt medlemskap är det några saker som du bör ta ställning till:

  • Som medlem får du stöd och råd i allt sådant som gäller din anställning. Vi har en karenstid på tre månader för nya medlemmar samt för medlemmar som aktiveras vid avbrott i medlemskapet.
  • När du går med i föreningen ansluts du automatiskt till en inkomstförsäkring (förutsatt att du är medlem i a-kassan och uppfyller övriga villkor). Denna gäller enbart så länge du är medlem. Även i inkomstförsäkringen finns en karensperiod. Den sträcker sig över ett år from det datum du blev medlem. Du kan då inte tillgodoräkna dig tidigare medlemskap.
  • Du har också erbjudits att teckna förmånliga försäkringar och lån. Premierna för dessa gäller enbart under tiden du är medlem. Avbryter du medlemskapet kan du behålla försäkringarna, men till andra premier.
  • Som medlem hos oss är du också medlem i Sveriges Tandläkarförbund och får Tandläkartidningen och en rad andra förmåner. Avslutas medlemskapet hos oss avser det också medlemskapet i Tandläkarförbundet.

>> Jag är införstådd i ovanstående och vill avsluta medlemskapet <<
 

För mer information:

Tel: 08-54 51 59 88
E-post: medlemsservice@tjanstetandlakarna.se