Vad gäller när jag arbetar utomlands?

Ett stort antal svenska tandläkare är idag helt eller delvis verksamma i ett annat land. Du som innehar en svensk tandläkarlegitimation och är verksam utomland är naturligtvis välkommen att vara medlem i föreningen. Det är värdefullt att upprätthålla en viss kontakt med den svenska tandvården även om du i dagsläget inte arbetar i Sverige.

När det gäller de fackliga frågorna har föreningen inte möjlighet att företräda utlandsverksamma medlemmar gentemot arbetsgivaren då de rättsliga förhållandena skiljer sig mot de svenska. Därför rekommenderar vi att du som är utlandsverksam också är med den fackliga organisation som finns i det land där du är verksam. Vi samarbetar med förbunden i de övriga nordiska länderna och för dubbelanslutna medlemmar reduceras föreningens medlemsavgift.

Är du utlandsverksam utan koppling till anställning i Sverige har du rätt till sänkt avgift.
Läs mer om avgiftsreduktion.

Som utlandsverksam har du fortfarande möjlighet att utnyttja samtliga förmåner som ingår i medlemskapet och du behåller även ditt medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund och får Tandläkartidningen.

I samband med att du påbörjar/avslutar en tjänst utomlands ska du tänka på att:

Kontakta oss för omregistrering av ditt medlemskap. Du behöver inte meddela ditt lokala ombud, det gör vi efter att vi har gjort omregistreringen.

Gå in på vår hemsida och meddela dina nya personuppgifter. Logga in med ditt medlemsnummer (Finns bla på din faktura) och din personliga kod, som är de fyra sista siffrorna i ditt personnummer eller den kod som du själv tidigare valt. Glöm inte att ange den e-postadress och det telefonnummer vi kan nå dig på framöver.

Kontakta a-kassan om du är medlem där och meddela din flytt.
Läs mer på www.aakademikernasakassa.se.

För mer information:

Tel: 08-54 51 59 88

E-post: medlemsservice@tjanstetandlakarna.se