Studerandemedlem

För dig som läser till tandläkare finns en studerandeförening på varje lärosäte. Föreningarna drivs av studenterna själva och man arbetar bla för att tandläkarutbildningen ska hålla hög kvalitet. Föreningarna anordnar också sociala aktiviteter för medlemmarna och genom dem har man som student möjlighet att skapa ett viktigt nätverk både under studieperioden och inför framtiden.

Under din tid som tandläkarstuderande betalar du endast 100 kr per termin för ditt medlemskap och får då ta del av samtliga förmåner, så som bland annat Tandläkartidningen. Det finns dessutom en rad förmåner som är framtagna speciellt för dig som är student, du erbjuds t ex CV-granskning, jobbtorg, att delta i mentorprogram, sänkt avgift till Odontologisk Riksstämma samt utvalda kurser, etc.

Du kan läsa om allt detta och mer därtill på studentwebben, som finns på Tandläkarförbundets hemsida. Där kan du också fylla i din inträdesansökan för att bli medlem.

Du kan också kika på vad som händer i Studerandeföreningen på Facebook.

När du börjar jobba

Studerandemedlemmar överförs automatiskt till ordinarie medlemskap vid legitimeringen men det är bra om du hör av dig till oss och meddelar vem som är din arbetsgivare så att du placeras i rätt lokalavdelning från början. De första sex månaderna efter legitimeringen bjuder vi våra medlemmar på halva avgiften för medlemskapet. Överföringen har önskats av studenterna själva för att kunna behålla de förmåner som man tagit del av som studerandemedlem, exempelvis följer försäkringar som tecknats under tiden som student med in i det nya medlemskapet.

Vid flytt och/eller ny arbetsgivare

Planerar du eller har du flyttat så ska du anmäla dina nya adressuppgifter till oss. Har du dessutom bytt arbetsgivare vill vi veta även det. Du kan meddela oss de nya uppgifterna genom att mejla oss på medlemsservice@tjanstetandlakarna.se, ringa oss på tel 08-54 51 59 88 eller genom att logga in på din sida här på webben. Inloggningsuppgifterna är ditt anmvändarnamn, dvs detsamma som ditt medlemsnummer (det står bland annat på fakturan) och lösenord är de fyra sista siffrorna i ditt personnummer, om du inte själv valt att ändra det till något annat.

För mer information:

Tel: 08-54 51 59 80
E-post: medlemsservice@tjanstetandlakarna.se

Medlem i Studerandeföreningen

Vill du bli medlem i Studerande- föreningen? Fyll i din ansökan på studentwebben, som finns på Tandläkarförbundets hemsida.