Vad gäller när jag blir sjukskriven?

Om du skulle bli sjuk är det i första hand arbetsgivaren och Försäkringskassan som du ska ha kontakt med.

Arbetsgivaren är skyldig att rapportera om din sjukskrivning för att du ska få sjukpenning. Om du måste vara borta från jobbet i mer än en dag får du sjuklön från din arbetsgivare eller sjukpenning från Försäkringskassan. Om du är anställd och har rätt till sjuklön ska du sjukanmäla dig direkt till din arbetsgivare. Om du inte har någon arbetsgivare, dvs att du är arbetslös, uppdragstagare eller egen företagare, ledig med föräldrapenning eller graviditetspenning, kan du få sjukpenning från Försäkringskassan redan från början av sjukperioden.
Läs mer

Om du blir sjukskriven ska du tänka på att:

Kontakta din arbetsgivare

För mer information:

Tel: 08-54 51 59 80

E-post: medlemsservice@tjanstetandlakarna.se