Vad gäller när jag blir pensionär?

Trots att våra pensionärsmedlemmar inte längre behöver det fackliga skyddet gentemot arbetsgivaren uppskattar de flesta att fortsätta ha kontakt med sitt yrkesliv. Genom att läsa Tandläkartidningen och få möjlighet att delta i de aktiviteter som anordnas för medlemmar behåller man kopplingen till arbetlivet och det kollegiala nätverket.

När du går i pension ska du kontakta oss så att vi kan omregistrera dig till pensionärsmedlem. Det är viktigt att du hör av dig då vi inte automatiskt får in uppgifterna om att du ska gå i pension.

Som pensionärsmedlem betalar du en tredjedel av den centrala medlemsavgiften, men behåller samtliga förmåner som du tidigare erhållit genom ditt medlemskap. Du behåller ditt medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund och får även Tandläkartidningen.

Avgiftsreduktion görs inte retroaktivt och du kan endast bli pensionärsmedlem om du är pensionär på heltid.

I samband med att du blir pensionär ska du tänka på att:

Kontakta oss för omregistrering av ditt medlemskap. Du behöver inte meddela ditt lokala ombud, det gör vi efter att vi har gjort omregistreringen.

Gå in på vår hemsida och kontrollera dina personuppgifter. Logga in med ditt användarnamn, som är densamma som ditt medlemsnummer, och din personliga kod, som är de fyra sista siffrorna i ditt personnummer eller den kod som du själv tidigare valt. Glöm inte att ange den e-postadress och det telefonnummer vi kan nå dig på framöver.

Kontakta a-kassan. Går du i pension innan du har fyllt 65 ska du kontakta a-kassan då pension i normalfall ska samordnas med arbetslöshetsersättningen. När du fyller 65 år upphör din ersättningsrätt från a-kassan och ditt medlemskap i a-kassan avslutas.
Läs mer på www.akademikernasakassa.se.

Kontakta försäkringsbolagen. Som medlem har du möjlighet att genom oss teckna fördelaktiga försäkringar. Om du har gjort det bör du prata med försäkringsbolagen i samband med att du går i pension. Försäkringsskyddet förändras när man blir pensionär och det är alltså bra att ta reda på hur det ser ut för dig i din nya livssituation.

För mer information:

Tel: 08-54 51 59 88

E-post: medlemsservice@tjanstetandlakarna.se

Vad gäller för dig?

Läs mer om vad som gäller angående pension för anställda inom offentlig och privat sektor här.