Hantering av personuppgifter inom lokalavdelningarna

Information om hur Tjänstetandläkarnas lokalavdelningar hanterar medlemsuppgifter

 

Som lokal förening har vi information om vilka som är våra medlemmar. Detta för att kunna kontakta medlemmar med information och inbjudningar till fackliga aktiviteter. Får vi information om att du har ändrade uppgifter (efternamn, kontaktuppgifter) så informerar vi även Tjänstetandläkarna centralt så att dina uppgifter är korrekta hos dem.

 

Vid medlemsaktiviteter såsom medlemsmöten sparar vi anmälningar fram till dess att aktiviteten är avslutad. Därefter raderar vi de mejl som kommit med din anmälan. Är anmälan till en kurs kommer vi behöva dela uppgifter med föreningen centralt eller en kursgård, men det framgår då av inbjudan.

 

Vi har regelbundna styrelsemöten och till dessa skriver vi protokoll och sparar. På samma vis håller vi varje år ett årsmöte där protokollet sedan sparas. Närvarolistan kommer inte delas publikt utan sparas för att säkerställa att mötet hållits enligt stadgarna. Protokoll på årsmöten och styrelsemöten kan delas med Tjänstetandläkarna centralt för att informera om vilka som har uppdrag i styrelsen.

 

Vi har ibland förhandlingar med arbetsgivaren. Då kan vi få del av anställdas uppgifter. Det kan ske vid lönerevision eller förändringar på arbetsplatsen. När en förhandling är avslutad sparar vi endast uppgifter som behövs utifrån protokollet och resten raderas.

 

I samband med en lönerevision kan vi lämna över medlemslista till arbetsgivaren för att de ska veta vilka som omfattas av vårt kollektivavtal.

 

Vi kan även behandla uppgifter om personer som inte är våra medlemmar. Det gäller framförallt när vi får information om nyanställda eller tips på personer som kanske vill bli medlemmar. Uppgiften sparas högst tre månader och raderas sedan.

För mer information:

Tel: 08-54 51 59 88

E-post: medlemsservice@tjanstetandlakarna.se