Nylegitimerad

Studerandemedlemmar överförs automatiskt till ordinarie medlemskap vid legitimeringen men det är bra att höra av sig till oss och meddela arbetsgivare så att du placeras i rätt lokalavdelning från början. Överföringen har önskats av studenterna för att kunna behålla de förmåner som man tagit del av som studerandemedlem, exempelvis följer försäkringar som tecknats under tiden som student med in i det nya medlemskapet.

De första sex månaderna efter legitimeringen bjuder vi våra medlemmar på halva avgiften för medlemskapet.

I samband med att du legitimeras ska du tänka på att:

Kontakta oss för omregistrering av ditt medlemskap. Du behöver inte meddela ditt lokala ombud, det gör vi efter att vi har gjort omregistreringen.

Gå in på vår hemsida och kontrollera dina personuppgifter, ange ny arbetsgivare och ny adress om du har flyttat. Logga in med ditt användarnamn, som är densamma som ditt medlemsnummer, och din personliga kod, som är de fyra sista siffrorna i ditt personnummer eller den kod som du själv tidigare valt. Glöm inte att ange den e-postadress och det telefonnummer vi kan nå dig på framöver.

Kontakta a-kassan. Läs mer på www.akademikernasakassa.se.

För mer information:

Tel: 08-54 51 59 88
E-post: medlemsservice@tjanstetandlakarna.se