Allmänna villkor för medlemskap i Tjänstetandläkarna

Nedanstående medlemsvillkor utgör det avtal som du som medlem förbinder dig att följa när du tecknar ett medlemskap i Tjänstetandläkarna.

 

Priser och Betalningar

 • Medlemskapet betalas månadsvis och i förskott med en periods avgift (en period är en kalendermånad) månatligen till dess att du väljer att avsluta medlemskapet. Debiteringen sker vanligtvis var 30:e dag. Inbetalat belopp återbetalas ej efter debitering även om du väljer att avsluta medlemskapet i förtid. Vi tillämpar en månads uppsägningstid.
 • Moms utgår inte på medlemsavgift. Betalning sker via autogiro, direktbetalning eller Swish.
 • Aktuella priser hittar du här.
 • Tjänstetandläkarna förbehåller sig rätten att göra förändringar i våra priser och villkor. Vi kommer att informera dig om förändringar senast 30 dagar innan de träder i kraft.
 • Om du blivit felaktigt debiterad kommer du att krediteras inom rimlig tid, vanligtvis inom 45 dagar efter att felet upptäckts.
   
  

Ångerrätt

 • Du har ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen. Ångerrätten gäller i 14 dagar (minst 7 arbetsdagar) från och med att du registrerar ditt medlemskap hos Tjänstetandläkarna.
 • Ångerfristen börjar löpa från den dag din medlemsansökan kommer in till oss, dvs när avtalet ingås. Vill du utnyttja din ångerrätt kontaktar du kansliet, tel: 08-54 51 59 88 eller e-postadress: medlemsservice@tjanstetandlakarna.se
  
 

Villkor för medlemskap och prenumerationstjänst

 • Tjänstetandläkarna ansluter enbart tandläkare med giltig svensk tandläkarlegitimation.
 • För att ha rätt till hjälp i fackliga ärenden ska du ha varit medlem i minst tre sammanhängande månader. Vissa undantag kan göras om du t. ex. nyligen har gått över från studerandeföreningen och är ny medlem i Tjänstetandläkarna. Vi kan enbart hjälpa till med problem som uppstått under den tid som medlemskapet varit aktivt.
 • Det är inte möjligt att bli medlem retroaktivt.
 • Du ansvarar själv för att de uppgifter som lämnats vid registrering är korrekta och att e-postadressen är aktiv.
 • E-post som Tjänstetandläkarna skickar till den angivna adressen skall anses ha kommit dig tillhanda inom tre dagar från avsändandet.
  
 

Uppsägning av medlemskap

  
 

Avtalsbrott och tvist

 • Om tvist uppstår mellan dig och Tjänstetandläkarna ska tvisten i första hand försöka lösas genom överenskommelse.
 • I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.
  
 

Hantering och lagring av personuppgifter

  
 

Klagomål

Om du har klagomål gällande ditt medlemskap ska du vända dig till kansliet, tel: 08-54 51 59 88 eller e-postadress: medlemsservice@tjanstetandlakarna.se

För mer information:

Tel: 08-54 51 59 88

E-post: medlemsservice@tjanstetandlakarna.se

Om Tjänstetandläkarna

Föreningen är en ideell förening, vilket betyder att den inte är registrerad på Bolagsverket.

 

Det fullständiga namnet är Tjänstetandläkarföreningen

 

Organisationsnumret är 802014-8501