För dig som är anställd inom enskild sektor

Tjänstetandläkarna är organisationen för alla anställda tandläkare. Det innebär att du som inte arbetar inom folktandvården utan är anställd inom ett privat företag eller bolag, dvs inom den enskilda sektorn, också har din naturliga tillhörighet inom föreningen. Vi hanterar fackliga ärenden som berör din anställning oavsett om du är verksam offentligt eller privat – eller båda delarna. Det enda undantaget gäller statligt anställda lärare som har sin tillhörighet inom SOL och SULF. För mer information kontakta SULF.

För oss är det viktigt att så många som möjligt av landets anställda tandläkare väljer att vara medlemmar hos oss. Ju fler vi är desto viktigare blir vi som aktör. En högre anslutningsgrad innebär helt enkelt att vi har större möjlighet att motverka beslut med negativ inverkan på tandläkarnas arbetsliv.

De medlemmar som är anställda inom andra delar av offentlig sektor än folktandvården eller är anställda privat hanteras på ett annat sätt än medlemmar anställda inom folktandvården. Det beror på att förhållandet till arbetsgivaren skiljer sig från hur det ser ut inom folktandvården, som idag är den största arbetsgivaren inom tandvården.

Varje medlem tillhör en lokalavdelning och avdelningstillhörigheten styrs av var anställningen är belägen. Lokalavdelningens styrelse arbetar både med övergripande frågor gentemot arbetsgivaren men också med enskilda medlemsärenden. De lokala fackliga företrädarna är anställa inom folktandvården och har sin fackliga tid för medlemmar inom den egna folktandvården.

Eftersom frågorna från medlemmar som arbetar privat eller ser lite annorlunda ut finns en särskild avdelning upprättad för medlemmar inom enskild sektor. Avdelningen är rikstäckande och innefattar medlemmar inom olika företag. I första hand fungerar avdelningen som ett kontaktforum och det finns en kontaktgrupp att vända sig till med funderingar som gäller anställningen. Medlemmar kan också vända sig direkt till ombudsmännen på det centrala kansliet för att få hjälp.

För mer information:

Tel: 08-54 51 59 88

E-post: medlemsservice@tjanstetandlakarna.se