Regler för sänkt medlemsavgift

Du kan få din medlemsavgift till Tjänstetandläkarföreningen reducerad om du uppfyller något av följande villkor för avgiftsreduktion. Avgiftsreduktion p g a temporära förhållanden beviljas i allmänhet för högst 6 månader. Därefter måste du ansöka om att få sänkt avgift igen. Retroaktiv reduktion beviljas inte.

Det finns två avgiftsnivåer med reducerad avgift:

1. Halv avgift

Vi tillämpar halv avgift om du uppfyller något av följande villkor:
a) Du är arbetssökande
b) Du har nyligen fått din tandläkarlegitimation. Under det första halvåret efter legitimation tillämpas halv avgift
c) Du är verksam utomlands utan att inneha anställning i Sverige

2. Tredjedels avgift

I följande fall tillämpar vi tredjedels avgift:
a) Du är pensionär och har lämnat yrket
b) Du arbetar i verksamhet som inte har anknytning till tandvården och är medlem i annat förbund med fullständiga fackliga rättigheter

Därutöver kan särskilda avgiftsvillkor gälla i de fall föreningen har dubbelanslutningsavtal med andra förbund. De kan tillämpas för samtidigt medlemskap i andra nordiska tandläkarförbund, Sveriges Läkarförbund eller SULF.

För mer information:

Tel: 08-54 51 59 88

E-post: medlemsservice@tjanstetandlakarna.se