Avgifter 2021

Föreningens medlemsavgifter består av en central del och en lokal del. Den centrala delen är i princip lika för alla medlemmar och är fastslagen till 5 388 kr per år.

Lokalavdelningsavgiften bestäms av varje avdelning för sig och kan därför variera. Medlemsavgiften inkluderar samtliga avgifter, dvs medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund, Tjänstetandläkarna, lokalavdelning och Saco samt prenumeration på Tandläkartidningen och övriga medlemsförmåner.

Medlemsavgiften betalas månadsvis via autogiro, e-faktura eller faktura.

TT-avdelning

Central avgift
per månad  

Lokal avgift
per månad

Avgift per månad

Blekinges tjänstetandläkaravdelning 449 kr 20 kr 469 kr
Dalarnas tjänstetandläkaravdelning  449 kr 15 kr 464 kr
Gotlands tjänstetandläkaravdelning 449 kr 25 kr 474 kr
Gävleborgs tjänstetandläkaravdelning 449 kr 8 kr 457 kr
Hallands tjänstetandläkaravdelning 449 kr 21 kr 470 kr
Jämtlands läns tjänstetandläkaravdelning 449 kr 20 kr 469 kr
Jönköpings läns tjänstetandläkaravdelning 449 kr 24 kr 473 kr
Kalmar läns tjänstetandläkaravdelning 449 kr 15 kr 464 kr
Kronobergs läns tjänstetandläkaravdelning 449 kr 20 kr 469 kr
Mellersta Norrlands tjänstetandläkaravdelning 449 kr 20 kr 469 kr
Norrbottens tjänstetandläkaravdelning 449 kr 26 kr 475 kr
Skånes tjänstetandläkaravdelning 449 kr 25 kr 474 kr
Stockholms tjänstetandläkaravdelning 449 kr 10 kr 459 kr
Sörmlands tjänstetandläkaravdelning 449 kr 19 kr 468 kr
Uppsvenska tjänstetandläkaravdelningen 449 kr 17 kr 466 kr
Tjänstetandläkaravdelningen
VG Söder
449 kr 10 kr 459 kr
Tjänstetandläkaravdelningen
VG Väster
449 kr 20 kr 469 kr
Tjänstetandläkaravdelningen
VG Öster
449 kr 20 kr 469 kr
Värmlands tjänstetandläkaravdelning 449 kr 15 kr 464 kr
Västerbottens tjänstetandläkaravdelning 449 kr 25 kr 474 kr
Tjänstetandläkaravdelningen i Västmanland 449 kr 14 kr 463 kr
Örebro läns tjänstetandläkaravdelning 449 kr 8 kr 457 kr
Östergötlands tjänstetandläkaravdelning 449 kr 8 kr 457 kr

För mer information:

Tel: 08-54 51 59 88

E-post: medlemsservice@tjanstetandlakarna.se