Avgifter 2020

Föreningens medlemsavgifter består av en central del och en lokal del. Den centrala delen är i princip lika för alla medlemmar och är fastslagen till 5 364 kr per år.

Lokalavdelningsavgiften bestäms av varje avdelning för sig och kan därför variera. Medlemsavgiften inkluderar samtliga avgifter, dvs medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund, Tjänstetandläkarna, lokalavdelning och Saco samt prenumeration på Tandläkartidningen och övriga medlemsförmåner.

Medlemsavgiften betalas månadsvis via autogiro, e-faktura eller faktura.

TT-avdelning

Central avgift
per månad  

Lokal avgift
per månad

Avgift per månad

Blekinges tjänstetandläkaravdelning 447 kr 20 kr 467 kr
Dalarnas tjänstetandläkaravdelning  447 kr 15 kr 462 kr
Gotlands tjänstetandläkaravdelning 447 kr 15 kr 462 kr
Gävleborgs tjänstetandläkaravdelning 447 kr 8 kr 455 kr
Hallands tjänstetandläkaravdelning 447 kr 21 kr 468 kr
Jämtlands läns tjänstetandläkaravdelning 447 kr 20 kr 467 kr
Jönköpings läns tjänstetandläkaravdelning 447 kr 24 kr 471 kr
Kalmar läns tjänstetandläkaravdelning 447 kr 15 kr 462 kr
Kronobergs läns tjänstetandläkaravdelning 447 kr 20 kr 467 kr
Mellersta Norrlands tjänstetandläkaravdelning 447 kr 20 kr 467 kr
Norrbottens tjänstetandläkaravdelning 447 kr 26 kr 473 kr
Skånes tjänstetandläkaravdelning 447 kr 25 kr 472 kr
Stockholms tjänstetandläkaravdelning 447 kr 10 kr 457 kr
Sörmlands tjänstetandläkaravdelning 447 kr 19 kr 466 kr
Uppsvenska tjänstetandläkaravdelningen 447 kr 17 kr 464 kr
Tjänstetandläkaravdelningen
VG Söder
447 kr 10 kr 457 kr
Tjänstetandläkaravdelningen
VG Väster
447 kr 20 kr 467 kr
Tjänstetandläkaravdelningen
VG Öster
447 kr 20 kr 467 kr
Värmlands tjänstetandläkaravdelning 447 kr 15 kr 462 kr
Västerbottens tjänstetandläkaravdelning 447 kr 25 kr 472 kr
Tjänstetandläkaravdelningen i Västmanland 447 kr 14 kr 461 kr
Örebro läns tjänstetandläkaravdelning 447 kr 8 kr 455 kr
Östergötlands tjänstetandläkaravdelning 447 kr 8 kr 455 kr

För mer information:

Tel: 08-54 51 59 88

E-post: medlemsservice@tjanstetandlakarna.se