Vad gäller om jag blir arbetslös?

Trots att sysselsättningsgraden är mycket hög inom tandläkaryrket händer det att även tandläkare blir arbetslösa. Har en uppsägning gjorts på felaktiga grunder är det oss du ska kontakta för att få hjälp. Vi hjälper även medlemmar som är arbetslösa att kontrollera anställningsavtal, lönenivåer etc inför kommande anställning.

Skulle du bli arbetslös sänker vi din medlemsavgift fram tills att du påbörjar en ny tjänst, läs mer här om vad som gäller för att få sänkt avgift. Reduktionen kan inte göras retroaktivt och det är enbart om du är heltidsarbetslös som reduktionen gäller.

Som arbetslös har du fortfarande möjlighet att utnyttja samtliga förmåner som ingår i medlemskapet och du behåller även ditt medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund och får Tandläkartidningen.

Om du blir arbetslös ska du tänka på att:

Kontakta oss för omregistrering av ditt medlemskap

Kontakta arbetsförmedlingen
  Läs mer på www.ams.se.

Kontakta din a-kassa
  Läs mer på www.akademikernasakassa.se.

För mer information:

Tel: 08-54 51 59 88

E-post: medlemsservice@tjanstetandlakarna.se