Välkommen till Västmanlands TT-avdelning

TT-avdelningen i Västmanland är en av Tjänstetandläkarnas 23 lokala avdelningar. Varje region har en lokalavdelning med egen styrelse. Det betyder att vi finns i din närhet och att det är lätt att nå oss om du behöver stöd eller hjälp i de fackliga vardagsfrågorna. Det innebär också att vi har kunskap om hur det ser ut på arbetsplatserna i just ditt område. Vi tror att ett samspel mellan den centrala organisationen och de lokala avdelningarna är nödvändigt för att medlemmarnas intressen ska kunna tas tillvara på bästa sätt.

Har du några frågor, funderingar eller är i behov av hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Styrelsen 


Ordförande

Tord Björkman

Sekreterare

Tina Bergman

Kassör

Mohamad Schumann

Ledamöter

Hooman Nematbakhsh

Azam Hosseini

Kontakt

Tord Björkman

Tel: 0732-19 50 71

bjorkman.tord@telia.com