Välkommen till TT-Värmland lokalförening

TT-avdelningen i Värmland är en av Tjänstetandläkarnas 23 lokala avdelningar. Varje region har en lokalavdelning med egen styrelse. Det betyder att vi finns i din närhet och att det är lätt att nå oss om du behöver stöd eller hjälp i de fackliga vardagsfrågorna. Det innebär också att vi har kunskap om hur det ser ut på arbetsplatserna i just ditt område. Vi tror att ett samspel mellan den centrala organisationen och de lokala avdelningarna är nödvändigt för att medlemmarnas intressen ska kunna tas tillvara på bästa sätt.

Har du några frågor, funderingar eller är i behov av hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig.

 

Om TT Värmland

Vår förening finns till för att ta tillvara Dina fackliga intressen. Vi tycker det är viktigt att vi tillsammans kan driva diskussioner kring lön, arbetstider, arbetsmiljö och pension gentemot vår arbetsgivare. För att vi ska få gehör för våra frågor är det förstås viktigt att så många tjänstetandläkare som möjligt är medlemmar i vår gemensamma organisation och vi värnar om varenda en av våra ca 140 medlemar i TT Värmland. 

Värmlands Tjänstetandläkaravdelning arbetar självständigt med lokala fackliga frågor och är också lokal part i löneförhandlingarna med arbetgivaren landstinget. Vi träffar regelbundet de övriga lokalavdelningarna inom Tjänstetandläkarna för utbildning, information och utbyte av erfarenheter.

Som medlem inbjuds du en gånger per år till årsmötet. På årsmötet sker val av styrelse och där diskuteras kommande arbetsstrategier. Styrelsen träffas regelbundet ungefär en gång per månad året om. Information kommer till dig som medlem via mejl och här på vår hemsida.

Är Du nyfiken på eller vill arbeta aktivt med fackliga så frågor? Ta kontakt med någon i styrelsen, vi lyssnar gärna på dina förslag!

Med vänliga hälsningar styrelsen TT-Värmland.

 

Styrelsen

 

Bild på webbansvarig.Ordförande

Josef Hasan

E-post: josef.hasan@regionvarmland.se 

Tel: 054-614740

 


 


 

Bild på vice ordförande.Vice ordförande

Marie Branzén

E-post: marie.branzen@regionvarmland.se

Tel: 054-619550

 


 


 

 

Bild på kassören.Kassör

Andreas Nordqvist 

E-post: andreas.nordqvist@regionvarmland.se

Tel: 0554-42180

 


 


 

   

Bild på medlemsansvarige.Medlemsansvarig

Julia Hjortsfeldt

E-post: julia.hjortsfeldt@regionvarmland.se

Tel: 054-614700

 


 


 

   Sara Stöm

Sekreterare

Sara Ström

E-post: sara.strom@regionvarmland.se

 

 

 

 

 

 

Annika Desai

Ledamot

Annika Desai

E-post: annika.desai@regionvarmland.se

 

 

 

 

 

Kontakt

Josef Hasan (ordförande)

E-post: josef.hasan@regionvarmland.se

Tel: 054-614740