Välkommen till Uppsvenska TT-avdelningen

Uppsvenska TjänsteTandläkarFöreningen (UTTF) är lokalavdelning till STF/TT i Landstinget i Uppsala Län (LUL). Avdelningen är en av Tjänstetandläkarnas 23 lokala avdelningar. Varje region har en lokalavdelning med egen styrelse. Det betyder att vi finns i din närhet och att det är lätt att nå oss om du behöver stöd eller hjälp i de fackliga vardagsfrågorna. Det innebär också att vi har kunskap om hur det ser ut på arbetsplatserna i just ditt område. Vi tror att ett samspel mellan den centrala organisationen och de lokala avdelningarna är nödvändigt för att medlemmarnas intressen ska kunna tas tillvara på bästa sätt.

Har du några frågor, funderingar eller är i behov av hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Styrelsen


Ordförande

Isabel Brundin
isabel.brundin@regionuppsala.se

Kassör

Gülistan Akkurt
gulistan.akkurt@regionuppsala.se

Sekreterare

Susanna Segerström
susanna.segerström@regionuppsala.se

Ledamöter 

Amela Trbakovic
amela.trbakovic@regionuppsala.se

Benjamin Sandelin
benjamin.sandelin@regionuppsala.se

Tom Guan
tom.guan@regionuppsala.se 

Kontakt

Ordförande

Isabel Brundin

Tel: 018-611 63 30
Mob: 070-508 13 10

isabel.brundin@regionuppsala.se