Välkommen till TT-VG Väster

TT-avdelningen i VG Väster är en av Tjänstetandläkarnas 23 lokala avdelningar. Varje region har en lokalavdelning med egen styrelse. Det betyder att vi finns i din närhet och att det är lätt att nå oss om du behöver stöd eller hjälp i de fackliga vardagsfrågorna. Det innebär också att vi har kunskap om hur det ser ut på arbetsplatserna i just ditt område. Vi tror att ett samspel mellan den centrala organisationen och de lokala avdelningarna är nödvändigt för att medlemmarnas intressen ska kunna tas tillvara på bästa sätt.

Har du några frågor, funderingar eller är i behov av hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Styrelsen

 
Ordförande

Kerstin Söderström
kerstin.soderstrom@vgregion.se

Vice ordförande

Stella Malmcrona
stella.malmcrona@vgregion.se

Sekreterare

Erik Helander
erik.helander@vgregion.se

Kassör

Peter Hall
peter.hall@vgregion.se

Ledamöter

Sara Berggren
sara.berggren1990@gmail.com

Fredrik Annerud
fredrik.annerud@vgregion.se

Michael Eklann
michael.eklann@gmail.com

Kontakt

Kerstin Söderström

tel. arb 010-441 89 10

tel mobil 0731-40 85 80

kerstin.soderstrom@vgregion.se