Välkommen till TT-VG Söder

TT-avdelningen i VG Söder är en av Tjänstetandläkarnas 23 lokala avdelningar. Varje region har en lokalavdelning med egen styrelse. Det betyder att vi finns i din närhet och att det är lätt att nå oss om du behöver stöd eller hjälp i de fackliga vardagsfrågorna. Det innebär också att vi har kunskap om hur det ser ut på arbetsplatserna i just ditt område. Vi tror att ett samspel mellan den centrala organisationen och de lokala avdelningarna är nödvändigt för att medlemmarnas intressen ska kunna tas tillvara på bästa sätt.

Har du några frågor, funderingar eller är i behov av hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig.

 

Styrelsen

 

Ordförande
Cecilia Johansson, Utbildningskliniken

Vice ordförande
Ulf Johansson, STV Käkkirurgi Borås

Sekreterare
Ida Brorson FTV Kvillebäcken 

Kassör 
Rumi Enomoto Stignor  

Övriga ledamöter
Kristina Skallsjö, Sjukhustandvården Mölndal
Peter Sandelin
Edgardo Alfaro
 

Ledamöter i TT-Västra Götaland

Cecilia Johanson, Utbildningskliniken
 

Revisorer

Jan Unosson, FTV Södra Torget, Borås
Göran Pilgård

Kontakt

Ordförande

Cecilia Johansson

Telefon: 010-441 76 00

Mobil: 0707-88 49 34

E-post: cecilia.n.johanson@vgregion.se