Välkommen till Stockholms TT-avdelning

TT-avdelningen i Stockholm är en av Tjänstetandläkarnas 23 lokala avdelningar. Varje region har en lokalavdelning med egen styrelse. Det betyder att vi finns i din närhet och att det är lätt att nå oss om du behöver stöd eller hjälp i de fackliga vardagsfrågorna. Det innebär också att vi har kunskap om hur det ser ut på arbetsplatserna i just ditt område. Vi tror att ett samspel mellan den centrala organisationen och de lokala avdelningarna är nödvändigt för att medlemmarnas intressen ska kunna tas tillvara på bästa sätt.

Har du några frågor, funderingar eller är i behov av hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig.

 

Styrelse

 

Ulrika

 

 

 

 

 

Ordförande
Ulrika Rebhan
Tel: 08-123 152 32
ulrika.rebhan@sll.se


Bita

Vice ordförande och kassör
Bita Ghorani
Tel:08-1231 52 32
bita.ghorani@sll.se


Chaim

Huvudskyddsombud
Chaim Zlotnik
Tel:08-1231 52 34
chaim.zlotnik@sll.se


Ledamot
Anna Jacobsson
Tel: 070-44 67 900
anna.jacobsson@sll.se 

Azzal Ghaiad
azzal.ghaiad@sll.se

Kontakt

Ulrika Rebhan

Tel: 08-12 31 52 32 

ulrika.rebhan@sll.se

Här finns vi

Klicka på kartan för förstoring

 

Besöksadress: Crafoords väg 17

 

Vill ni skriva pappersbrev till oss, så går det bra att skicka det till:
Stockholms Tjänstetandläkarförening
Crafoords väg 17
Box 6420, 113 82 Stockholm