Välkommen till Örebro TT-avdelning

TT-avdelningen i Örebro är en av Tjänstetandläkarnas 23 lokala avdelningar. Varje region har en lokalavdelning med egen styrelse. Det betyder att vi finns i din närhet och att det är lätt att nå oss om du behöver stöd eller hjälp i de fackliga vardagsfrågorna. Det innebär också att vi har kunskap om hur det ser ut på arbetsplatserna i just ditt område. Vi tror att ett samspel mellan den centrala organisationen och de lokala avdelningarna är nödvändigt för att medlemmarnas intressen ska kunna tas tillvara på bästa sätt.

Har du några frågor, funderingar eller är i behov av hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Styrelsen


Ordförande

Sara Fransson
sara.fransson@regionorebrolan.se

Vice Ordförande & huvudskyddsombud

Mattias Sandkvist

Sekreterare

Martin Lindberg

Kassör

Oscar Fransson

Ledamöter

Caroline Arvidsson

Kontakt

Sara Fransson

Tel: 070-262 01 82

sara.fransson@regionorebrolan.se

Om våra möten

Styrelsemöten hålls inför förvaltningsråden.

 

Förvaltningsrådens protokoll läggs ut på Folktandvårdens hemsida.

 

Har ni något ni vill att ska tas upp, eller några frågor kontakta oss gärna!