Välkommen till Kronobergs TT-avdelning

TT-avdelningen i Kronoberg är en av Tjänstetandläkarnas 23 lokala avdelningar. Varje region har en lokalavdelning med egen styrelse. Det betyder att vi finns i din närhet och att det är lätt att nå oss om du behöver stöd eller hjälp i de fackliga vardagsfrågorna. Det innebär också att vi har kunskap om hur det ser ut på arbetsplatserna i just ditt område. Vi tror att ett samspel mellan den centrala organisationen och de lokala avdelningarna är nödvändigt för att medlemmarnas intressen ska kunna tas tillvara på bästa sätt.

Har du några frågor, funderingar eller är i behov av hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig.

 

Styrelsen


Ordförande

Kerstin Gyllensvärd
kerstin.gyllensvard@gmail.com

Sekreterare

Neriman Molla

Kassör
Rutger Andersson

Ledamöter

Damir Slijvar
Elli Papastamatiou
Emma Höjelid
Jörgen Gustafsson
Margareta Baecklund

Kontakt

Ordförande
Kerstin Gyllensvärd
Tel: 070-488 41 80  
E-post: 
kerstin.gyllensvard@gmail.com