Välkommen till Jönköpings TT-avdelning

 

TT-avdelningen i Jönköping är en av Tjänstetandläkarnas 23 lokala avdelningar. Varje region har en lokalavdelning med egen styrelse. Det betyder att vi finns i din närhet och att det är lätt att nå oss om du behöver stöd eller hjälp i de fackliga vardagsfrågorna. Det innebär också att vi har kunskap om hur det ser ut på arbetsplatserna i just ditt område. Vi tror att ett samspel mellan den centrala organisationen och de lokala avdelningarna är nödvändigt för att medlemmarnas intressen ska kunna tas tillvara på bästa sätt.

Har du några frågor, funderingar eller är i behov av hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig.
  
  

Styrelsen

 

Ordförande

Eine Ståhl
Odontologiska Institutionen i Jönköping
eine.stahl@rjl.se 
 

Vice ordförande

Erik Nordin
Badhuset Folktandvården Huskvarna
erik.nordin@rjl.se
 

Sekreterare

Erik Frilund
Badhuset Folktandvården Huskvarna
erik.frilund@rjl.se

 


Ledamot

Olivia Dahl 
Folktandvården Mullsjö
olivia.dahl@rjl.se


Ledamot

Bita Najafi
Folktandvården Hälsan
bita.najafi.dehaghi@rjl.se

 


Ledamot

Bann Hadi
Folktandvården Rosenlund

Kontakt

Eine Ståhl

Tel: 010- 24 24 621

E-post: eine.stahl@rjl.se

Dokument