Välkommen till Jämtlands TT-avdelning

TT-avdelningen i Jämtland är en av Tjänstetandläkarnas 23 lokala avdelningar. Varje region har en lokalavdelning med egen styrelse. Det betyder att vi finns i din närhet och att det är lätt att nå oss om du behöver stöd eller hjälp i de fackliga vardagsfrågorna. Det innebär också att vi har kunskap om hur det ser ut på arbetsplatserna i just ditt område. Vi tror att ett samspel mellan den centrala organisationen och de lokala avdelningarna är nödvändigt för att medlemmarnas intressen ska kunna tas tillvara på bästa sätt.

Har du några frågor, funderingar eller är i behov av hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig.

 

Styrelse

 
Ordförande

Stephanie Betzel
stephanie.betzel@regionjh.se
 

Vice ordförande

Per-Ola Malmström
per-ola.malmstrom@regionjh.se
 

Sekreterare

Moa Holm
moa.holm@regionjh.se

Kontakt

Stephanie Betzel
Tel: 063-147125

stephanie.betzel@regionjh.se