Välkommen till Hallands TT-avdelning

TT-avdelningen i Halland är en av Tjänstetandläkarnas 23 lokala avdelningar. Varje region har en lokalavdelning med egen styrelse. Det betyder att vi finns i din närhet och att det är lätt att nå oss om du behöver stöd eller hjälp i de fackliga vardagsfrågorna. Det innebär också att vi har kunskap om hur det ser ut på arbetsplatserna i just ditt område. Vi tror att ett samspel mellan den centrala organisationen och de lokala avdelningarna är nödvändigt för att medlemmarnas intressen ska kunna tas tillvara på bästa sätt.

Har du några frågor, funderingar eller är i behov av hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig.

 

Styrelse

 
Ledamöter

Line Attenius
line.attenius@regionhalland.se

Mats Nilsson
mats.nilsson@regionhalland.se

Dan-Åke Välivaara
dan-ake.valivaara@regionhalland.se

Tina Woo
tinawoo17@gmail.com

Maud Ingegerd Elfström
maud.elfstrom@regionhalland.se

Åsa Taylor
asa.taylor@regionhalland.se

Kontakt

Line Attenius

Tel: 0736-93 88 64

line.attenius@regionhalland.se