Välkommen till Gotlands TT-avdelning

Gotlands TT-avdelning är en av Tjänstetandläkarnas 23 lokala avdelningar. Varje region har en lokalavdelning med egen styrelse. Det betyder att vi finns i din närhet och att det är lätt att nå oss om du behöver stöd eller hjälp i de fackliga vardagsfrågorna. Det innebär också att vi har kunskap om hur det ser ut på arbetsplatserna i just ditt område. Vi tror att ett samspel mellan den centrala organisationen och de lokala avdelningarna är nödvändigt för att medlemmarnas intressen ska kunna tas tillvara på bästa sätt.

Gotlands TT-avdelning är relativt liten jämfört med de övriga lokala föreningarna, men vi har en hög anslutningsgrad och de flesta av tandläkarna inom Folktandvården Gotland är medlemmar hos oss.

Har du några frågor, funderingar eller är i behov av hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig.

 
Styrelse

Ordförande

Sandra Sandström-Lapukins
sandra.sandstrom-lapukins@gmail.com 

Ledamöter

Maria Pfeiffer Wallin
maria.pfeiffer-wallin@gotland.se

Agnes Hansson
agnes.hansson02@gotland.se

Kontakt

Ordförande
Sandra Sandström-Lapukins

Tel: 0739095620
E-post:
sandra.sandstrom-lapukins@gotland.se