Pension

Ett av de viktigaste områden för kollektivavtalsreglering är pensionsavtalen.

Allmän lagstadgad pension för anställda genererar pension på lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För inkomst därutöver gäller bestämmelser i kollektivavtal som gör att pension beräknas även på lönen över beloppsgränsen. För anställda inom kommun- och landstingssektorn samt inom landstingsägda bolag gäller två olika pensionsavtal. Det är KAP-KL för anställda födda 1985 eller tidigare och AKAP-KL för anställda födda 1986 eller senare. Läs mer om dessa bägge pensionsavtal på www.kpa.se

Anställda tandläkare inom enskild sektor som inte omfattas av kollektivavtal måste vara extra uppmärksamma på bestämmelserna om vad som gäller på den enskilda arbetsplatsen för den individuella pensionen. Arbetsgivare som inte anslutits till kollektivavtal har inga lagstadgade skyldigheter att avsätta medel för de anställdas tjänstepension.

Läs mer om vad du ska tänka på angående medlemskapet när du blir pensionär här.

För mer information kontakta:

 

 

 
 
Susanna Magnusson
Tel: 08-54 51 59 84

  

 

 

Anna Cestar
Tel: 08-54 51 59 83

Tjänstepension

 
Läs mer om tjänstepension hos Pensionsvalet, www.kpa.se eller öppna
broschyren om KAP-KL (för anställda födda 1985 eller tidigare)
genom att klicka på bilden.