Årets lönestatistik dröjer

Corona gör sig kännbart överallt, så även i Tjänstetandläkarnas arbete med 2020 års lönestatistik. Med anledning av den turbulens som rått valde flera regioner att senarelägga sina löneförhandlingar till efter sommaren. För att få en så bra statistik som möjligt har Tjänstetandläkarna därför valt att i år avvakta något med sammanställningen av de nya lönerna för att få med resultatet från så många regioner som möjligt. Det kommer bland annat att innebära att TT-kanalens stora lönenummer inte kommer som brukligt i december utan istället efter årsskiftet.

För mer information kontakta

  

 

 

 

 

  
Anna Cestar

Tel: 08-54 51 59 83