Ledare - Arbetsgivarna undviker löneverktyget

LÖN ÄR ETT AV DE STARKASTE INSTRUMENT en arbetsgivare har för att stimulera till goda prestationer samt för att rekrytera och behålla personal. Utifrån detta formuleras arbetsgivarens lönepolitik.

Därför finns detta uttryckt i alla möjliga dokument som handlar om löneavtal och/eller lönekriterier. I samma dokument brukar det sägas att arbetsgivaren har ett stort ansvar för lönerna och lönebildningen.

I det här numret av TTkanalen presenteras årets lönestatistik. Genom den får vi möjlighet att se hur arbetsgivarna inom tandvården utnyttjat sina möjligheter och tagit sitt arbetsgivaransvar i lönebildningen det gångna året.

Sedan ganska många år har tandvården brottats med svårigheter att bemanna kliniker. Det gäller alla personalgrupper. Vi borde ju då rimligtvis räkna med en högre löneökningstakt jämfört med vår omvärld och särskilt där svårigheterna är som störst. Det är så marknadskrafterna är tänkta att fungera.

Tyvärr hittar jag inte något vidare stöd för detta samband i lönestatistiken, som i mitt tycke egentligen är logiskt och enkelt att förstå. Jag inser som alla andra att lönen inte är lösningen på allt, utan det är mycket annat som spelar in för att släppa ett jobb och kanske flytta till en annan ort med familj och allt. Icke desto mindre händer det och när jag tittar på lönerna ser jag ett tydligt skäl till att det inte händer oftare.

Som tur är lägger våra avdelningar ner ett beundransvärt arbete lokalt för tandläkarnas löneintressen. Det är ett slitsamt uppdrag och nyttan uppstår ofta efter lång tids påverkansarbete. Vi bör alla rikta vår tacksamhet till dem som ställer upp som våra lokala företrädare och ge dem det stöd vi kan.

Utan dem skulle siffrorna vara betydligt lägre i lönestatistiken. Intresset för väl fungerande verksamheter är gemensamt. Vi talar gärna lön mer regelbundet och ser gärna att arbetsgivarna använder detta instrument mer aktivt och engagerat i syfte att investera i verksamheterna.

December 2019
Chaim Zlotnik
Ordförande Tjänstetandläkarna

För mer information kontakta

 

 

 

 

 

 

Eva Dovresjö
Tel: 08-54 51 59 82