2019-års lönestatistik

Nu har vi sammanställt 2019-års lönestatistik. Statistiken bygger på insamlade löner från lokalavdelningarna samt enkätinsamling från de som inte har folktandvården eller sjukvården som arbetsgivare i vårt medlemsregister.

Löner som redovisas innehåller samtliga tillägg som betalas ut och vi kan konstatera att lönerna fortsätter att öka, framförallt märks det bland specialisterna.

Ingångslönerna variera väldigt mycket och de som väljer att flytta från Stockholm, Göteborg eller Malmö tjänar betydligt mer, skillnaden är i vissa fall bortåt 9 000 kr/månad, dvs drygt 100 000 kr under det första året som legitimerad tandläkare.

Tyvärr har inte de stora arbetsgivarna velat bidra med lönerna för våra medlemmar som är anställda under 2019. Deras ointresse är svårt att förstå, så vi hoppas på bättring framöver. I TT-kanalen nr 2, 2019 redovisades ingångslönerna i landet. Finns det oklarheter går det bra att läsa där, men det bästa är att ta kontakt med våra lokalavdelningar (se sista sidan av TT-kanalen).

I årets lönestatistik finns en helt ny tabell

Nu när tandvården fått en ny specialitet, orofacial medicin, behövs en ny tabell. Lönerna för specialister i orofacial medicin finns med i specialisttabellerna samt i en tabell där de jämförs med sjukhustandläkare.

Ta del av statistiken här på hemsidan. Den presenteras även av vintenumret av TT-kanalen, nr 4/2019.

För mer information kontakta

 

 

 
 
Susanna Magnusson
Tel: 08-54 51 59 84