2020-års lönestatistik

Nu finns 2020-års lönestatistik tillgänglig för dig. Det är den mest heltäckande statistiken över tandläkarlöner i Sverige och i år presenteras även tabeller för tandläkare anställda på privat sektor. 

Vi kan glädjande konstatera att våra medlemmars löner, trots pandemin, fortsatt att öka under 2020. Även i år varierar ingångslönerna väldigt mycket och tenderar att vara högre i glesbygdsområden. Väljer man att flytta från storstäderna kan man tjäna betydligt mer – i vissa fall så mycket som 7 500 kr i månaden. Prata gärna med din lokala fackliga företrädare om förutsättningarna på just den arbetsplats du överväger, som medlem får du vägledning på detaljnivå.

Ta del av statistiken här på hemsidan. Den presenteras även av vintenumret av TT-kanalen, nr 1/2021.