Aktuellt

Smidigare betalsätt för medlemmarna

Nu blir det snart enklare för medlemmar att hantera sin medlemsavgift! Vi arbetar just nu med att modernisera vår fakturering av avgifter och kommer därför nu i slutet av våren/sommaren byta samarbetspartner... Läs mer

Tjänstetandläkarna mycket tveksamma till utredningen Jämlik tandhälsa

Alla system mår bra av att kontinuerligt följas upp och utvärderas. Därför är Tjänstetandläkarna i grunden positiva till att man sett över det system vi har idag men är dessvärre hittills besvikna på... Läs mer

2020-års lönestatistik

Nu finns 2020-års lönestatistik tillgänglig för dig. Det är den mest heltäckande statistiken över tandläkarlöner i Sverige och i år presenteras även tabeller för tandläkare anställda på privat sektor.  Vi ka... Läs mer

Fortsatt god löneutveckling

TJÄNSTETANDLÄKARNA VÄRNAR ALLA arbetsgivare som har våra medlemmar som medarbetare. Därför är det naturligt att den fackliga organisationen arbetar för att påverka alla strukturer som har inflytande inom de... Läs mer

Färre tandvårdsbesök under 2020

Försäkringskassan har nu sammanställt coronas påverkan på det statliga tandvårdsstödet under större delen av 2020. Jämfört med 2019 har antalet besök och därmed även intäkterna minskat rejält. Under 2020 var... Läs mer

Utredningen om jämlik tandhälsa utvidgas

Tillägget i Tandvårdsutredningen innebär att alternativa modeller för ett nytt eller justerat statligt högkostnadsskydd utreds och ett förslag för detta ska tas fram till den 1 mars 2021. Under den tidigare... Läs mer

Covid -19 – vad gäller för tandläkare på arbetsplatsen?

Med anledning av Covid -19 har både vi på Tjänstetandläkarnas kansli och våra lokalavdelningar många ärenden att hantera just nu. Vi försöker besvara alla frågor så snart som möjligt, men det kan dröja lite... Läs mer

Oförändrat avtal

AkademikerAlliansen kvarstår i AB 17 AkademikerAlliansens representantskap beslöt den 18 november att inte anta ett slutbud från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de kommunala företagens arbetsgivaror... Läs mer

Droppen som urholkar stenen

Jag har genom åren kunnat konstatera att ibland når mina rekommendationer om användande av tandborste och tandtråd fram och ibland inte. Jag har också kunnat notera att mina arbetskamrater ofta inte bara ger... Läs mer

Att vara med i både a-kassan och facket ger trygghet

A-kassan ger dig en grundläggande ekonomisk trygghet om du skulle bli av med jobbet. Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap i Tjänstetandläkarna och är en extra trygghet – tillsammans med a-kassan kan... Läs mer

Oförändrad trygghet viktigt i förändringstider

EFTER ETT KNAPPT KVARTAL med Covid -19/coronapandemin befinner vi oss i en situation som bäst kan förklaras som ganska stökig och besvärlig för många. Frustration och ambivalens upplevs när brist på fakta oc... Läs mer

Ledare - Attitydförändring behövs för fler tandläkare

ALLA TANDLÄKARE HAR EN GÅNG I TIDEN valt att bli tandläkare. Orsaken till var och ens val varierar men kan säkert förklaras med ett överblickbart antal faktorer. De allra flesta vill arbeta med människor,... Läs mer

Ledare - Arbetsgivarna undviker löneverktyget

LÖN ÄR ETT AV DE STARKASTE INSTRUMENT en arbetsgivare har för att stimulera till goda prestationer samt för att rekrytera och behålla personal. Utifrån detta formuleras arbetsgivarens lönepolitik. Därför fin... Läs mer

Ny juristförsäkring för medlemmar

Nu kan du som är medlem teckna ytterligare en försäkring via Folksam. Försäkringen ger dig 15 timmars juridisk rådgivning per år och då kan du fråga om allt mellan himmel och jord. Du kan också få hjälp att... Läs mer

Ledare - Det måste få kosta också

VI KAN KONSTATERA att tandvården har stora utmaningar med personalförsörjningen. Därom är de flesta överens. När det kommer till åtgärder råder det stora skillnader. Medan några satsar på rekrytering från... Läs mer

Så kan vi hjälpa dig till en bättre arbetssituation

Hur gör man om man vill rapportera något som inte fungerar eller vill förändra något i sin vardag på jobbet? Och hur kan man få hjälp med det av sitt fackförbund? Det, samt hjälp med löneutveckling, möjlighe... Läs mer

Privatanställd - var ska jag vara medlem?

Att vara medlem i Tjänstetandläkarna var en gång i tiden synonymt med att vara anställd inom folktandvården. Så är det inte alls längre. Idag är närmare 10 % av Tjänstetandläkarnas medlemmar anställda i... Läs mer

Tillfälligt avbrott i medlemskapet kan ställa till det

Till Tjänstetandläkarnas medlemsregister kommer då och då samtal från medlemmar som tillfälligtvis vill lämna sitt medlemskap. Tyvärr är många inte medvetna om att det kan få oanade och oönskade konsekvenser... Läs mer

Därför är medlemsavgiften lika för alla

I SAMBAND MED DISKUSSION om medlemskapet tillfälligtvis ska sättas på paus kommer också ofta frågan om det finns någon möjlighet till nedsatt avgift när man tillfälligtvis har en lägre inkomst t ex vid längr... Läs mer

Betalar du din medlemsavgift via faktura?

Du vet väl om att du har möjlighet att ansluta dig både till e-faktura och autogiro? På det sättet gör du både miljön en tjänst och slipper hålla reda på fakturan inför betalningen. Du ansluter dig enkelt ti... Läs mer

Extra pension – ett sätt att behålla äldre tandläkare

Sedan flera år tillbaka har vi i Sverige en rörlig pensionsålder. Den dagen alla skulle bli pensionärer vid fyllda 65 år är ett minne blott. Trots det är det många lagar och avtal som fortfarande utgår från ... Läs mer

Ledare - oroväckande kraftlöshet i marknadskrafterna

SOM FACKLIG ORGANISATION är frågan om lön en av våra mest självklara och prioriterade områden som vi kontinuerligt arbetar med. Därför samlas företrädare från landets lokalavdelningar regelbundet för att... Läs mer

Ledare - Chefer i tandvården bör vara tandläkare

NOVEMBER OCH DECEMBER är den tid på året då vi i tandläkarorganisationerna formulerar våra verksamhetsmål för det kommande året. Dessa kan eller snarare skall betraktas som en sammanvägning av förklarande te... Läs mer

Ledare - Organisationer i samtakt

NOVEMBER OCH DECEMBER är den tid på året då vi i tandläkarorganisationerna formulerar våra verksamhetsmål för det kommande året. Dessa kan eller snarare skall betraktas som en sammanvägning av förklarande te... Läs mer

Ledare - Arbetsmiljö på agendan

HUR SVÅRT KAN DET egentligen vara? Det handlar bara om balans och relation, eller uttryckt med andra ord, om smidig och effektiv interaktion mellan utrymmet där vi arbetar, våra arbetsredskap och människorna... Läs mer

Ledare - Sakta i backarna!

FOLKTANDVÅRDEN FYLLER 80 ÅR. Ett faktum som ger utrymme för reflexion vilket också landets tandvårdschefer gjort i en debattartikel. Där ges svensk tandvård det beröm som den så väl förtjänat. En... Läs mer

Ledare - Dags för egenvård

MAN KAN BETRAKTA sin gräsmatta på olika sätt. Ett sätt är att kika över staketet och konstatera att grannens gräsmatta är grönare samtidigt som man snabbt konstaterar att det nog måste bero på att grannens... Läs mer

Ledare - Tandläkare ska ha bra lön

Årets sista nummer av TT-kanalen har precis kommit ut och innehåller årets lönestatistik. Den finns även att ta del av här på hemsidan och det är intressant läsning på många sätt. Att tandläkarna avlönas bra... Läs mer

Ledare - Medlem? Såklart!

Att vi som tandläkare är betydelsefulla och att vi har mycket att ge och bidra med, kan säkert de flesta hålla med om. Många av oss är djupt glada och stolta över att vara tandläkare. Att ta hand om och hjäl... Läs mer

Ledare - Kommunikation kan vara svårt

VI KOMMUNICERAR I TAL och kroppsspråk med vår omgivning utifrån de roller vi har och under påverkan av många olika faktorer. Ofta upplever vi det som enkelt. Det kan vara i situationer där vi är proffs och... Läs mer

Ledare - Överskott på tandläkare?

ATT VARA TANDLÄKARE KRÄVER en intressant blandning av färdigheter. Yrket bjuder på en akademisk skolning och en klinisk hantverksförmåga. Utmaningen är ofta att klara de krav som bland annat patient,... Läs mer

Ledare - Lön – mer än en fråga för marknaden

TJÄNSTETANDLÄKARNA VÄRNAR ALLA arbetsgivare som har våra medlemmar som medarbetare. Därför är det naturligt att den fackliga organisationen arbetar för att påverka alla strukturer som har inflytande inom de... Läs mer

Ledare - Sveriges Tandläkarförbund – förr, nu och framöver

DEN ORGANISERADE SAMMAN-HÅLLNINGEN mellan Sveriges tandläkare har genom åren varit en lika angelägen som komplicerad historia. Oavsett medlemmarnas yrkesförhållanden har vi hela tiden strävat efter en samlan... Läs mer

Ledare - Klinikchefens dubbla roller

DET TALAS OFTA OM CHEFSKAP och om chefer. Och det från många olika perspektiv. Allt som oftast finns något att säga, något att tycka, något att dra sig till minnes kring, kort sagt har vi ett förhållande til... Läs mer

Ledare - Dags för löneöversyn

Att bevaka medlemmarnas ekonomiska villkor och att arbeta med löneöversyn är ett självklart och naturligt intresse för varje facklig organisation. I fokus för löneöversynerna ligger verksamheten och dess... Läs mer

Ledare - Konsten att kompromissa

Vår vardag som tandläkare är en tillvaro fylld av kompromisser. I vår relation till våra patienter får vi ofta beakta omständigheter som tar hänsyn till fler perspektiv än de rent odontologiska. Kanske utför... Läs mer

Ledare - Underskatta inte vikten av kompetensöverföring

Vi som arbetar med tandvård känner att tandhälsan förbättrats genom åren. Kanske är det vanskligt att från ett vetenskapligt perspektiv påstå detta så här kategoriskt, men det är ändå en känsla som jag tror... Läs mer

Ledare - Låt oss få vårda patienten i första hand

En anställning regleras genom ett  anställningsavtal som reglerar  arbetsförhållanden och anställningsförmåner.  Förenklat kan man säga  att det handlar om anställningsform,  lön, pension, semester, annan... Läs mer

Ledare - Bästa medlem!

Vårt fackliga arbete handlar sammanfattningsvis om lön, arbetsmiljö och odontologi. Idag finns system och avtal för löneöversyn och löneutveckling som våra lokala företrädare är väl förtrogna med. Genom... Läs mer