Aktuellt

Kriminalitet inom tandvården oerhört bekymmersamt

DN har i en artikel den 10 november uppmärksammat att kriminell verksamhet pågår inom tandvården genom att oseriösa aktörer utnyttjar tandvårdssystemet. På ett otillbörligt sätt har dessa aktörer fått pengar... Läs mer

Ska friheten beskäras?

I SKRIVANDE STUND har de nationella riktlinjerna för tandvård kommit. Jag ser fram emot att borra ner mig i denna spännande materia. Det är bra att Socialstyrelsen har reviderat och kompletterat de riktlinje... Läs mer

"Positivt att regeringen reagerar"

Med anledning av DN:s reportage under sommaren, där en journalist utgav sig för att vara patient och bad att få boka tid till etniskt svenska tandläkare, inbjöds fack och arbetsgivare inom vårdsektorn till e... Läs mer

Föreningen lämnar remissvar till Utredningen om jämlik tandhälsa

Tjänstetandläkarna delar utredningens konstaterande att tandhälsan i Sverige blivit allt bättre. De senaste 10 åren har skillnaderna i tandhälsan minskat och den positiva utvecklingen står sig väl i ett... Läs mer

Nytt krislägesavtal för anställda inom kommuner och regioner

AkademikerAlliansens representantskap har idag fattat beslut om att anta ett nytt krislägesavtal. Läs mer om avtalet på Sacos hemsida. AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i... Läs mer

Försäkringskassan varnar: Låna inte ut din legitimation!

Vid kontroller har Försäkringskassan funnit att det förekommer att någon annan än den som faktiskt utfört vården anges vara behandlare. Det kommer också impulser till Försäkringskassan om att ej legitimerade... Läs mer

LAS-förändringarna i nytt skede

Regeringen har den 7 juni lämnat besked om hur man går vidare i arbetet med att reformera arbetsrätten. Förändringarna sker i enlighet med den principöverenskommelse som träffats mellan parterna i december... Läs mer

Lyssna på tandläkarnas reaktioner till utredningen för en mer jämlik tandhälsa

Vad står det egentligen i den senaste tandvårdsutredningen? Vad kommer den att betyda för oss som arbetar i tandvården och för våra patienter? Vad kan vi påverka? Nicole Winitsky håller frågestund i podcaste... Läs mer

Ledare - Behöver vi prata om män och kvinnor?

HUR VIKTIGT ÄR GENUS? Kan vi betrakta alla som hen eller har vi kvar förutfattade meningar om att det finns skillnader på såväl grupp- som individnivå kring det vi kallar kvinna och/eller man? Jag kan påminn... Läs mer

2020-års lönestatistik

Nu finns 2020-års lönestatistik tillgänglig för dig. Det är den mest heltäckande statistiken över tandläkarlöner i Sverige och i år presenteras även tabeller för tandläkare anställda på privat sektor.  Vi ka... Läs mer

Fortsatt god löneutveckling

TJÄNSTETANDLÄKARNA VÄRNAR ALLA arbetsgivare som har våra medlemmar som medarbetare. Därför är det naturligt att den fackliga organisationen arbetar för att påverka alla strukturer som har inflytande inom de... Läs mer

Färre tandvårdsbesök under 2020

Försäkringskassan har nu sammanställt coronas påverkan på det statliga tandvårdsstödet under större delen av 2020. Jämfört med 2019 har antalet besök och därmed även intäkterna minskat rejält. Under 2020 var... Läs mer

Droppen som urholkar stenen

Jag har genom åren kunnat konstatera att ibland når mina rekommendationer om användande av tandborste och tandtråd fram och ibland inte. Jag har också kunnat notera att mina arbetskamrater ofta inte bara ger... Läs mer

Oförändrad trygghet viktigt i förändringstider

EFTER ETT KNAPPT KVARTAL med Covid -19/coronapandemin befinner vi oss i en situation som bäst kan förklaras som ganska stökig och besvärlig för många. Frustration och ambivalens upplevs när brist på fakta oc... Läs mer

Ledare - Attitydförändring behövs för fler tandläkare

ALLA TANDLÄKARE HAR EN GÅNG I TIDEN valt att bli tandläkare. Orsaken till var och ens val varierar men kan säkert förklaras med ett överblickbart antal faktorer. De allra flesta vill arbeta med människor,... Läs mer

Ledare - Arbetsgivarna undviker löneverktyget

LÖN ÄR ETT AV DE STARKASTE INSTRUMENT en arbetsgivare har för att stimulera till goda prestationer samt för att rekrytera och behålla personal. Utifrån detta formuleras arbetsgivarens lönepolitik. Därför fin... Läs mer

Ny juristförsäkring för medlemmar

Nu kan du som är medlem teckna ytterligare en försäkring via Folksam. Försäkringen ger dig 15 timmars juridisk rådgivning per år och då kan du fråga om allt mellan himmel och jord. Du kan också få hjälp att... Läs mer

Ledare - Det måste få kosta också

VI KAN KONSTATERA att tandvården har stora utmaningar med personalförsörjningen. Därom är de flesta överens. När det kommer till åtgärder råder det stora skillnader. Medan några satsar på rekrytering från... Läs mer

Så kan vi hjälpa dig till en bättre arbetssituation

Hur gör man om man vill rapportera något som inte fungerar eller vill förändra något i sin vardag på jobbet? Och hur kan man få hjälp med det av sitt fackförbund? Det, samt hjälp med löneutveckling, möjlighe... Läs mer

Privatanställd - var ska jag vara medlem?

Att vara medlem i Tjänstetandläkarna var en gång i tiden synonymt med att vara anställd inom folktandvården. Så är det inte alls längre. Idag är närmare 10 % av Tjänstetandläkarnas medlemmar anställda i... Läs mer

Tillfälligt avbrott i medlemskapet kan ställa till det

Till Tjänstetandläkarnas medlemsregister kommer då och då samtal från medlemmar som tillfälligtvis vill lämna sitt medlemskap. Tyvärr är många inte medvetna om att det kan få oanade och oönskade konsekvenser... Läs mer

Därför är medlemsavgiften lika för alla

I SAMBAND MED DISKUSSION om medlemskapet tillfälligtvis ska sättas på paus kommer också ofta frågan om det finns någon möjlighet till nedsatt avgift när man tillfälligtvis har en lägre inkomst t ex vid längr... Läs mer

Extra pension – ett sätt att behålla äldre tandläkare

Sedan flera år tillbaka har vi i Sverige en rörlig pensionsålder. Den dagen alla skulle bli pensionärer vid fyllda 65 år är ett minne blott. Trots det är det många lagar och avtal som fortfarande utgår från ... Läs mer

Ledare - oroväckande kraftlöshet i marknadskrafterna

SOM FACKLIG ORGANISATION är frågan om lön en av våra mest självklara och prioriterade områden som vi kontinuerligt arbetar med. Därför samlas företrädare från landets lokalavdelningar regelbundet för att... Läs mer

Ledare - Chefer i tandvården bör vara tandläkare

NOVEMBER OCH DECEMBER är den tid på året då vi i tandläkarorganisationerna formulerar våra verksamhetsmål för det kommande året. Dessa kan eller snarare skall betraktas som en sammanvägning av förklarande te... Läs mer

Ledare - Organisationer i samtakt

NOVEMBER OCH DECEMBER är den tid på året då vi i tandläkarorganisationerna formulerar våra verksamhetsmål för det kommande året. Dessa kan eller snarare skall betraktas som en sammanvägning av förklarande te... Läs mer

Ledare - Arbetsmiljö på agendan

HUR SVÅRT KAN DET egentligen vara? Det handlar bara om balans och relation, eller uttryckt med andra ord, om smidig och effektiv interaktion mellan utrymmet där vi arbetar, våra arbetsredskap och människorna... Läs mer

Ledare - Sakta i backarna!

FOLKTANDVÅRDEN FYLLER 80 ÅR. Ett faktum som ger utrymme för reflexion vilket också landets tandvårdschefer gjort i en debattartikel. Där ges svensk tandvård det beröm som den så väl förtjänat. En... Läs mer

Ledare - Dags för egenvård

MAN KAN BETRAKTA sin gräsmatta på olika sätt. Ett sätt är att kika över staketet och konstatera att grannens gräsmatta är grönare samtidigt som man snabbt konstaterar att det nog måste bero på att grannens... Läs mer

Ledare - Tandläkare ska ha bra lön

Årets sista nummer av TT-kanalen har precis kommit ut och innehåller årets lönestatistik. Den finns även att ta del av här på hemsidan och det är intressant läsning på många sätt. Att tandläkarna avlönas bra... Läs mer

Ledare - Medlem? Såklart!

Att vi som tandläkare är betydelsefulla och att vi har mycket att ge och bidra med, kan säkert de flesta hålla med om. Många av oss är djupt glada och stolta över att vara tandläkare. Att ta hand om och hjäl... Läs mer

Ledare - Kommunikation kan vara svårt

VI KOMMUNICERAR I TAL och kroppsspråk med vår omgivning utifrån de roller vi har och under påverkan av många olika faktorer. Ofta upplever vi det som enkelt. Det kan vara i situationer där vi är proffs och... Läs mer

Ledare - Överskott på tandläkare?

ATT VARA TANDLÄKARE KRÄVER en intressant blandning av färdigheter. Yrket bjuder på en akademisk skolning och en klinisk hantverksförmåga. Utmaningen är ofta att klara de krav som bland annat patient,... Läs mer

Ledare - Lön – mer än en fråga för marknaden

TJÄNSTETANDLÄKARNA VÄRNAR ALLA arbetsgivare som har våra medlemmar som medarbetare. Därför är det naturligt att den fackliga organisationen arbetar för att påverka alla strukturer som har inflytande inom de... Läs mer

Ledare - Sveriges Tandläkarförbund – förr, nu och framöver

DEN ORGANISERADE SAMMAN-HÅLLNINGEN mellan Sveriges tandläkare har genom åren varit en lika angelägen som komplicerad historia. Oavsett medlemmarnas yrkesförhållanden har vi hela tiden strävat efter en samlan... Läs mer

Ledare - Klinikchefens dubbla roller

DET TALAS OFTA OM CHEFSKAP och om chefer. Och det från många olika perspektiv. Allt som oftast finns något att säga, något att tycka, något att dra sig till minnes kring, kort sagt har vi ett förhållande til... Läs mer

Ledare - Dags för löneöversyn

Att bevaka medlemmarnas ekonomiska villkor och att arbeta med löneöversyn är ett självklart och naturligt intresse för varje facklig organisation. I fokus för löneöversynerna ligger verksamheten och dess... Läs mer

Ledare - Konsten att kompromissa

Vår vardag som tandläkare är en tillvaro fylld av kompromisser. I vår relation till våra patienter får vi ofta beakta omständigheter som tar hänsyn till fler perspektiv än de rent odontologiska. Kanske utför... Läs mer

Ledare - Underskatta inte vikten av kompetensöverföring

Vi som arbetar med tandvård känner att tandhälsan förbättrats genom åren. Kanske är det vanskligt att från ett vetenskapligt perspektiv påstå detta så här kategoriskt, men det är ändå en känsla som jag tror... Läs mer

Ledare - Låt oss få vårda patienten i första hand

En anställning regleras genom ett  anställningsavtal som reglerar  arbetsförhållanden och anställningsförmåner.  Förenklat kan man säga  att det handlar om anställningsform,  lön, pension, semester, annan... Läs mer

Ledare - Bästa medlem!

Vårt fackliga arbete handlar sammanfattningsvis om lön, arbetsmiljö och odontologi. Idag finns system och avtal för löneöversyn och löneutveckling som våra lokala företrädare är väl förtrogna med. Genom... Läs mer