• Tjänstetandläkarna samlar Sveriges anställda tandläkare.  Läs mer

Välkommen till Tjänstetandläkarna!

Vi är en förening för alla anställda tandläkare, oavsett om man är verksam inom offentlig eller enskild sektor. Föreningens uppgift är att bevaka medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen. Läs mer 


Följ oss på Facebook

och LinkedIn

Adress- och fakturafrågor

08-54 51 59 88

 
Övriga frågor

08-54 51 59 80

Corona på arbetsplatsen - det här gäller

Nyheter i omvärlden

Aktuellt

 • Nytt krislägesavtal för anställda inom kommuner och regioner

  AkademikerAlliansens representantskap har idag fattat beslut om att anta ett nytt krislägesavtal. Läs mer om avtalet på Sacos hemsida. AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Sacoanslutna förbund och där även Tjänstetandläkarna ingår. Läs mer

 • Försäkringskassan varnar: Låna inte ut din legitimation!

  Vid kontroller har Försäkringskassan funnit att det förekommer att någon annan än den som faktiskt utfört vården anges vara behandlare. Det kommer också impulser till Försäkringskassan om att ej legitimerade tandläkare utför vård och använder någon annans namn.  Försäkringskassan skulle därför vilja göra dig uppmärksam på vilka konsekvenser det kan få för dig som behandlare: De allra flesta vill och gör rätt för sig, men tyvärr finns det tandläkare och tandhygienister som medvetet lånar ut sin legitimation. Det kan till exempel handla om att man får ersättning för att man lånar ut sitt namn... Läs mer

 • I höst startar vi Chefsnätverket

  Att vara chef är ett viktigt uppdrag. Som chef har man betydelse för många personer och det ställs därför många krav på chefen. Men hur är egentligen chefens egen arbetssituation? Det finns många utmaningar i dagens chefskap och därför står Tjänstetandläkarna nu i startgroparna för att starta ett digitalt chefsnätverk och en första träff är planerad att äga rum under hösten. Tanken är att det ska kunna vara enkelt att delta på dessa träffar. Det kommer därför att vara korta möten på cirka 45 minuter, tre till fyra gånger per år. Fokus kommer att ligga på chefernas egen arbetssituation och h... Läs mer

 • LAS-förändringarna i nytt skede

  Regeringen har den 7 juni lämnat besked om hur man går vidare i arbetet med att reformera arbetsrätten. Förändringarna sker i enlighet med den principöverenskommelse som träffats mellan parterna i december förra året. För att kunna möjliggöra parternas intentioner tillsatte regeringen tre utredningar som har haft i uppdrag att behandla tre områden: anställningsskydd, en ny offentlig omställningsorganisation för grundläggande omställnings- och kompetensstöd samt ett nytt parallellt offentligt studiestöd. Utredarna som nu alltså är klara med sina uppdrag föreslår följande:   Arbetsrätten... Läs mer

Fler nyheter

Inloggning medlemmar

Bli medlem

Verktyg för god arbetsmiljö

Samarbetspartners

 • Saco

   
  Saco, Sveriges akademikers central- organisation, samlar 630 000 akademiker i 23 medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att akademisk utbildning ska löna sig.

 • Sveriges Tandläkarförbund

   
  Som medlem i Tjänstetandläkarna är du också medlem i Sveriges Tandläkarförbund. Förbundet samlar Sveriges tandläkare och arbetar med proffessionsfrågor, utbildning, forskning och patientsäkerhet samt driver opinion för en god allmän tandhälsa.

 • Akademiker alliansen

   
  AkademikerAlliansen samverkar mellan 16 Saco-förbund där de gemensamma intressena drivs i förhandlingar med de centrala arbetsgivarorganisationerna i den kommunala/ landstingskommunala sektorn.

   

 • Akademikernas a-kassa

   
  Försäkra din lön! Akademikernas a-kassa är a-kassan för dig som är akademiker. Vi rekommenderar alla medlemmar att ansluta sig till a-kassan då det inte ingår i medlemskapet och är en förutsättning för att ta del av vår inkomstförsäkring.