• Tjänstetandläkarna samlar Sveriges anställda tandläkare.  Läs mer

Välkommen till Tjänstetandläkarna!

Vi är en förening för alla anställda tandläkare, oavsett om man är verksam inom offentlig eller enskild sektor. Föreningens uppgift är att bevaka medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen. Läs mer 


Följ oss på Facebook

och LinkedIn

Adress- och fakturafrågor

08-54 51 59 88

 
Övriga frågor

08-54 51 59 80

Corona på arbetsplatsen - det här gäller

Aktuellt

 • 2020-års lönestatistik

  Nu finns 2020-års lönestatistik tillgänglig för dig. Det är den mest heltäckande statistiken över tandläkarlöner i Sverige och i år presenteras även tabeller för tandläkare anställda på privat sektor.  Vi kan glädjande konstatera att våra medlemmars löner, trots pandemin, fortsatt att öka under 2020. Även i år varierar ingångslönerna väldigt mycket och tenderar att vara högre i glesbygdsområden. Väljer man att flytta från storstäderna kan man tjäna betydligt mer – i vissa fall så mycket som 7 500 kr i månaden. Prata gärna med din lokala fackliga företrädare om förutsättningarna på just den... Läs mer

 • Fortsatt god löneutveckling

  TJÄNSTETANDLÄKARNA VÄRNAR ALLA arbetsgivare som har våra medlemmar som medarbetare. Därför är det naturligt att den fackliga organisationen arbetar för att påverka alla strukturer som har inflytande inom de verksamheter som medlemmarna verkar inom. Särskilt viktigt är det att påminna arbetsgivaren om att ta ansvar för såväl verksamhet som för sin personal, och att detta kräver både uthållighet och långsiktighet. Exempel som den fackliga organisationen ser som självklara förutsättningar för detta ligger i att erbjuda trygga anställningsformer, god arbetsmiljö samt attraktiva anställningsvill... Läs mer

 • Bör tandläkare vaccinera mot covid-19?

  Från årsskiftet har distriktssjuksköterskor och barnsjuksköterskor rätt att ordinera vacciner mot covid-19. Här intervjuas förenings- och förbundsordförande Chaim Zlotnik om vad han tycker i frågan. Läs mer

 • Färre tandvårdsbesök under 2020

  Försäkringskassan har nu sammanställt coronas påverkan på det statliga tandvårdsstödet under större delen av 2020. Jämfört med 2019 har antalet besök och därmed även intäkterna minskat rejält. Under 2020 var det 1,6 miljoner färre besök än året dessförinnan vilket motsvarar 17 %. Inte helt oväntat är det till övervägande del i gruppen över 70 år som minskningen har varit mest markant. Där har antalet besök minskat med 650 000 vilket motsvarar 27 %. För gruppen under 70 år har antal besök minskat med 930 000 besök vilket motsvarar en minskning på 13 %. Detta har sammantaget inneburit en... Läs mer

Fler nyheter

Inloggning medlemmar

Bli medlem

Delta i utlottningen av vinterveckorna på Gran Canaria

Verktyg för god arbetsmiljö

Samarbetspartners

 • Saco

   
  Saco, Sveriges akademikers central- organisation, samlar 630 000 akademiker i 23 medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att akademisk utbildning ska löna sig.

 • Sveriges Tandläkarförbund

   
  Som medlem i Tjänstetandläkarna är du också medlem i Sveriges Tandläkarförbund. Förbundet samlar Sveriges tandläkare och arbetar med proffessionsfrågor, utbildning, forskning och patientsäkerhet samt driver opinion för en god allmän tandhälsa.

 • Akademiker alliansen

   
  AkademikerAlliansen samverkar mellan 16 Saco-förbund där de gemensamma intressena drivs i förhandlingar med de centrala arbetsgivarorganisationerna i den kommunala/ landstingskommunala sektorn.

   

 • Akademikernas a-kassa

   
  Försäkra din lön! Akademikernas a-kassa är a-kassan för dig som är akademiker. Vi rekommenderar alla medlemmar att ansluta sig till a-kassan då det inte ingår i medlemskapet och är en förutsättning för att ta del av vår inkomstförsäkring.