• Tjänstetandläkarna samlar Sveriges anställda tandläkare.  Läs mer

Välkommen till Tjänstetandläkarna!

Vi är en förening för alla anställda tandläkare, oavsett om man är verksam inom offentlig eller enskild sektor. Föreningens uppgift är att bevaka medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen. Läs mer 


Följ oss på Facebook

och LinkedIn

Adress- och fakturafrågor

08-54 51 59 88

 
Övriga frågor

08-54 51 59 80

Aktuellt

 • Idag hyllar vi alla skyddsombud!

  Idag, den 21 oktober, är det skyddsombudens dag. Ett skyddsombud gör tillvaron på arbetsplatsen tryggare, företräder kollegorna i arbetsmiljöfrågor och verkar för att arbetsgivaren uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen. Skyddsombudet spelar en mycket viktig roll i det lokala arbetsmiljöarbetet, så glöm inte att tacka ditt skyddsombud! https://www.saco.se/fortroendevald/for-dig-som-skyddsombud/  Läs mer

 • Årets löneenkät på väg till dig som är privat eller statligt anställd

  Du som är privat eller statligt anställd får i slutet av oktober årets löneenkät i maillådan. Det är dina och dina kollegors svar som ligger till grund för lönestatistiken som vi publicerar. Genom den kan du jämföra din lönenivå med andra arbetsgivares, avgöra om du ligger på rätt nivå och argumentera vid lönesamtalet. För att statistiken ska bli så riktig som möjligt är det viktigt att så många som möjligt besvarar enkäten – din medverkan gör skillnad! OBS! Glöm inte att uppdatera din e-postadress så att enkäten hamnar rätt. Det gör du enkelt genom att logga in på din sida här på hemsidan. Läs mer

 • Droppen som urholkar stenen

  Jag har genom åren kunnat konstatera att ibland når mina rekommendationer om användande av tandborste och tandtråd fram och ibland inte. Jag har också kunnat notera att mina arbetskamrater ofta inte bara ger uttryck för ett stort intresse för en nyhet utan de har också tagit till sig instruktioner på ett imponerande sätt redan efter första informationstillfället. Kanske beror det på att de redan funderat på frågan och plötsligt erbjuds den sista pusselbiten. Kanske beror det på att budskapet har varit klart och tydligt. En viktig del i det fackliga uppdraget är att framföra våra åsikter... Läs mer

 • LAS - Ingen överenskommelse mellan parterna

  Förhandlingarna mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv har strandat. Förändringar genom kollektivavtal är det enda långsiktigt hållbara alternativet för att förbättra anställningstryggheten och flexibiliteten på alla delar av arbetsmarknaden. Det menar PTK som också anser att en överenskommelse mellan parterna om hur relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare ska se ut i framtiden är nödvändig. – Viljan att träffa ett avtal har varit mycket stark bland alla parter och stor kraft har lagts på att arbeta fram förslag som är bra för anställda, arbetsgivare och för samhället. En av våra... Läs mer

Fler nyheter

Inloggning medlemmar

Bli medlem

Verktyg för god arbetsmiljö

Samarbetspartners

 • Saco

   
  Saco, Sveriges akademikers central- organisation, samlar 630 000 akademiker i 23 medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att akademisk utbildning ska löna sig.

 • Sveriges Tandläkarförbund

   
  Som medlem i Tjänstetandläkarna är du också medlem i Sveriges Tandläkarförbund. Förbundet samlar Sveriges tandläkare och arbetar med proffessionsfrågor, utbildning, forskning och patientsäkerhet samt driver opinion för en god allmän tandhälsa.

 • Akademiker alliansen

   
  AkademikerAlliansen samverkar mellan 16 Saco-förbund där de gemensamma intressena drivs i förhandlingar med de centrala arbetsgivarorganisationerna i den kommunala/ landstingskommunala sektorn.

   

 • Aea

   
  Försäkra din lön! Akademikernas a-kassa (AEA) är a-kassan för dig som är akademiker. Vi rekommenderar alla medlemmar att ansluta sig till a-kassan då det inte ingår i medlemskapet och är en förutsättning för att ta del av vår inkomstförsäkring.