• Tjänstetandläkarna samlar Sveriges anställda tandläkare.  Läs mer

Välkommen till Tjänstetandläkarna!

Vi är en förening för alla anställda tandläkare, oavsett om man är verksam inom offentlig eller enskild sektor. Föreningens uppgift är att bevaka medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen. Läs mer 


Följ oss på Facebook

och LinkedIn

Adress- och fakturafrågor

08-54 51 59 88

 
Övriga frågor

08-54 51 59 80

Corona på arbetsplatsen - det här gäller

Nyheter i omvärlden

Aktuellt

 • Riksstämman 2021 - Äntligen ses vi igen!

  Kom förbi Tandläkartorget för en pratstund med dina kollegor och passa på att få tips och råd kring din arbetssituation. Vi bjuder på goda råd kring lön, arbetsmiljö, arbetsvillkor och annat som rör din anställning. Passa även på att reda ut dina funderingar kring avtalspensionen för anställda inom regioner/regionsägda bolag: Eva Wistrand, pensionsexpert från KPA, finns på plats hos oss på onsdagen den 17/11 kl 13–16. Eva tipsar även dig som har en bra bit kvar till pensionsåldern att sätta dig in i vad som gäller, ju tidigare du börjar planera desto större möjlighet har du att påverka din... Läs mer

 • Ska friheten beskäras?

  I SKRIVANDE STUND har de nationella riktlinjerna för tandvård kommit. Jag ser fram emot att borra ner mig i denna spännande materia. Det är bra att Socialstyrelsen har reviderat och kompletterat de riktlinjer som togs fram 2011. Samtidigt blir jag lite orolig över underrubriken då den markerar riktlinjernas syfte, ”stöd för styrning och ledning”. Då börjar jag fundera på i vilken utsträckning jag som legitimerad tandläkare är mottagare jämfört med vårdgivaren eller andra beslutsfattare. Socialstyrelsen ska tillhandahålla metoder, tillvägagångssätt och modeller för hur vi på bästa sätt ska... Läs mer

 • "Positivt att regeringen reagerar"

  Med anledning av DN:s reportage under sommaren, där en journalist utgav sig för att vara patient och bad att få boka tid till etniskt svenska tandläkare, inbjöds fack och arbetsgivare inom vårdsektorn till ett möte med social- och arbetsmarknadsdepartementet. Socialminister Lena Hallengren och jämställdhetsminister Märta Stenevi bjöd in förbunden Kommunal, Läkarförbundet, Vårdföretagarna och Tjänstetandläkarna samt arbetsgivarorganisationerna Vårdföretagarna och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) till möte den 25 augusti. Tjänstetandläkarnas och Tandläkarförbundets ordförande Chaim Zlotni... Läs mer

 • Föreningen lämnar remissvar till Utredningen om jämlik tandhälsa

  Tjänstetandläkarna delar utredningens konstaterande att tandhälsan i Sverige blivit allt bättre. De senaste 10 åren har skillnaderna i tandhälsan minskat och den positiva utvecklingen står sig väl i ett internationellt perspektiv. Tjänstetandläkarna kan dessvärre inte se att utredningens syfte kommer att uppnås med de föreslagna förändringarna och anser det både olyckligt och kontraproduktivt att ändra i systemet på det sätt som nu föreslås. Svensk tandvård har under många årtionden präglats av en god profylaktisk vård som tar sin utgångspunkt i barn- och ungdomstandvården. Det har gett ett... Läs mer

Fler nyheter

Inloggning medlemmar

Bli medlem

Verktyg för god arbetsmiljö

Samarbetspartners

 • Saco

   
  Saco, Sveriges akademikers central- organisation, samlar 630 000 akademiker i 23 medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att akademisk utbildning ska löna sig.

 • Sveriges Tandläkarförbund

   
  Som medlem i Tjänstetandläkarna är du också medlem i Sveriges Tandläkarförbund. Förbundet samlar Sveriges tandläkare och arbetar med proffessionsfrågor, utbildning, forskning och patientsäkerhet samt driver opinion för en god allmän tandhälsa.

 • Akademiker alliansen

   
  AkademikerAlliansen samverkar mellan 16 Saco-förbund där de gemensamma intressena drivs i förhandlingar med de centrala arbetsgivarorganisationerna i den kommunala/ landstingskommunala sektorn.

   

 • Akademikernas a-kassa

   
  Försäkra din lön! Akademikernas a-kassa är a-kassan för dig som är akademiker. Vi rekommenderar alla medlemmar att ansluta sig till a-kassan då det inte ingår i medlemskapet och är en förutsättning för att ta del av vår inkomstförsäkring.