• Tjänstetandläkarna samlar Sveriges anställda tandläkare.  Läs mer

Välkommen till Tjänstetandläkarna!

Vi är en förening för alla anställda tandläkare, oavsett om man är verksam inom offentlig eller enskild sektor. Föreningens uppgift är att bevaka medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen. Läs mer 


Följ oss på Facebook

och LinkedIn

Adress- och fakturafrågor

08-54 51 59 88

 
Övriga frågor

08-54 51 59 80

Aktuellt

 • Om Covid -19

  Med anledning av Covid -19 har både vi på Tjänstetandläkarnas kansli och våra lokalavdelningar många ärenden att hantera just nu. Vi försöker besvara alla frågor så snart som möjligt, men det kan dröja lite längre än vanligt.   Har du svårt att komma fram på telefonen så kan du mejla oss på kansliet@tjanstetandlakarna.se   Gällande tandläkarnas arbetssituation och riktlinjer i samband med Covid -19  Vi förstår att det finns oro kring smittorisken, både för hur vi ska kunna skydda patienter och vad vi som behandlare utsätts för. Oron är förklarlig, vi befinner oss i en ny situation utan... Läs mer

 • Covid -19 – vad gäller för tandläkare på arbetsplatsen?

  Som tandläkare är du, liksom övrig personal inom hälso- och sjukvården, sannolikt extra utsatt för smitta av coronaviruset. Din arbetsgivare ansvarar för personalens arbetsmiljö. Utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet ska din arbetsgivare undersöka och vidta åtgärder om det finns risk för att du som arbetstagare utsätts för smitta. Bästa sättet att undvika smitta är att använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla och att följa de basala hygienrutiner som Socialstyrelsen rekommenderar – Se föreskriften Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård... Läs mer

 • Skydda din inkomst – var med i a-kassan

  I dessa tider kan betydelsen av medlemskap i a-kassan inte betonas nog. Det är det säkraste sättet att skydda sig mot att stå helt utan inkomst vid eventuell arbetslöshet. Om du inte redan är medlem, ansök om medlemskap på www.akademikernasakassa.se Tjänstetandläkarnas medlemmar som även tecknat medlemskap i Akademikernas a-kassa, samt uppfyller alla villkor, omfattas av en Inkomstförsäkring. Försäkringen kompletterar ersättningen från a-kassan vid ofrivillig arbetslöshet och ingår i medlemskapet.  Så gör vad du kan för att skydda din inkomst, var med i Tjänstetandläkarna och Akademikernas... Läs mer

 • Skattereduktion på delar av medlemsavgiften för 2019 i deklarationen

  Avgift som avser medlemskap i en fackförening är avdragsgill för medlemsavgifter inbetalade t. o. m. mars 2019. Du får 25 % skattereduktion om du har betalat mer än 400 kronor i medlemsavgift till Tjänstetandläkarna eller annat fackförbund under det första kvartalet 2019. Vi har skickat kontrolluppgifter till Skatteverket inför deklarationen och uppgifterna ska finnas med i deklarationen när du får den från Skatteverket. Eftersom allt redan är redovisat behöver du inte göra något själv i samband med detta. Rätten till skattereduktion för fackföreningsavgift avskaffades förra året och det är... Läs mer

Fler nyheter

Inloggning medlemmar

Bli medlem

Verktyg för god arbetsmiljö

Teckna förmånliga medlemsförsäkringar hos Folksam

Samarbetspartners

 • Saco

   
  Saco, Sveriges akademikers central- organisation, samlar 630 000 akademiker i 23 medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att akademisk utbildning ska löna sig.

 • Sveriges Tandläkarförbund

   
  Som medlem i Tjänstetandläkarna är du också medlem i Sveriges Tandläkarförbund. Förbundet samlar Sveriges tandläkare och arbetar med proffessionsfrågor, utbildning, forskning och patientsäkerhet samt driver opinion för en god allmän tandhälsa.

 • Akademiker alliansen

   
  AkademikerAlliansen samverkar mellan 16 Saco-förbund där de gemensamma intressena drivs i förhandlingar med de centrala arbetsgivarorganisationerna i den kommunala/ landstingskommunala sektorn.

   

 • Aea

   
  Försäkra din lön! Akademikernas a-kassa (AEA) är a-kassan för dig som är akademiker. Vi rekommenderar alla medlemmar att ansluta sig till a-kassan då det inte ingår i medlemskapet och är en förutsättning för att ta del av vår inkomstförsäkring.