• Tjänstetandläkarna samlar Sveriges anställda tandläkare.  Läs mer

Välkommen till Tjänstetandläkarna!

Vi är en förening för alla anställda tandläkare, oavsett om man är verksam inom offentlig eller enskild sektor. Föreningens uppgift är att bevaka medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen. Läs mer 


Följ oss på Facebook

och LinkedIn

Adress- och fakturafrågor

08-54 51 59 88

 
Övriga frågor

08-54 51 59 80

Corona på arbetsplatsen - det här gäller

Nyheter i omvärlden

Aktuellt

 • "Positivt att regeringen reagerar"

  Med anledning av DN:s reportage under sommaren, där en journalist utgav sig för att vara patient och bad att få boka tid till etniskt svenska tandläkare, inbjöds fack och arbetsgivare inom vårdsektorn till ett möte med social- och arbetsmarknadsdepartementet. Socialminister Lena Hallengren och jämställdhetsminister Märta Stenevi bjöd in förbunden Kommunal, Läkarförbundet, Vårdföretagarna och Tjänstetandläkarna samt arbetsgivarorganisationerna Vårdföretagarna och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) till möte den 25 augusti. Tjänstetandläkarnas och Tandläkarförbundets ordförande Chaim Zlotni... Läs mer

 • Föreningen lämnar remissvar till Utredningen om jämlik tandhälsa

  Tjänstetandläkarna delar utredningens konstaterande att tandhälsan i Sverige blivit allt bättre. De senaste 10 åren har skillnaderna i tandhälsan minskat och den positiva utvecklingen står sig väl i ett internationellt perspektiv. Tjänstetandläkarna kan dessvärre inte se att utredningens syfte kommer att uppnås med de föreslagna förändringarna och anser det både olyckligt och kontraproduktivt att ändra i systemet på det sätt som nu föreslås. Svensk tandvård har under många årtionden präglats av en god profylaktisk vård som tar sin utgångspunkt i barn- och ungdomstandvården. Det har gett ett... Läs mer

 • Nytt krislägesavtal för anställda inom kommuner och regioner

  AkademikerAlliansens representantskap har idag fattat beslut om att anta ett nytt krislägesavtal. Läs mer om avtalet på Sacos hemsida. AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Sacoanslutna förbund och där även Tjänstetandläkarna ingår. Läs mer

 • Försäkringskassan varnar: Låna inte ut din legitimation!

  Vid kontroller har Försäkringskassan funnit att det förekommer att någon annan än den som faktiskt utfört vården anges vara behandlare. Det kommer också impulser till Försäkringskassan om att ej legitimerade tandläkare utför vård och använder någon annans namn.  Försäkringskassan skulle därför vilja göra dig uppmärksam på vilka konsekvenser det kan få för dig som behandlare: De allra flesta vill och gör rätt för sig, men tyvärr finns det tandläkare och tandhygienister som medvetet lånar ut sin legitimation. Det kan till exempel handla om att man får ersättning för att man lånar ut sitt namn... Läs mer

Fler nyheter

Inloggning medlemmar

Bli medlem

Verktyg för god arbetsmiljö

Samarbetspartners

 • Saco

   
  Saco, Sveriges akademikers central- organisation, samlar 630 000 akademiker i 23 medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att akademisk utbildning ska löna sig.

 • Sveriges Tandläkarförbund

   
  Som medlem i Tjänstetandläkarna är du också medlem i Sveriges Tandläkarförbund. Förbundet samlar Sveriges tandläkare och arbetar med proffessionsfrågor, utbildning, forskning och patientsäkerhet samt driver opinion för en god allmän tandhälsa.

 • Akademiker alliansen

   
  AkademikerAlliansen samverkar mellan 16 Saco-förbund där de gemensamma intressena drivs i förhandlingar med de centrala arbetsgivarorganisationerna i den kommunala/ landstingskommunala sektorn.

   

 • Akademikernas a-kassa

   
  Försäkra din lön! Akademikernas a-kassa är a-kassan för dig som är akademiker. Vi rekommenderar alla medlemmar att ansluta sig till a-kassan då det inte ingår i medlemskapet och är en förutsättning för att ta del av vår inkomstförsäkring.