• Tjänstetandläkarna samlar Sveriges anställda tandläkare.  Läs mer

Välkommen till Tjänstetandläkarna!

Vi är en förening för alla anställda tandläkare, oavsett om man är verksam inom offentlig eller enskild sektor. Föreningens uppgift är att bevaka medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen. Läs mer 


Följ oss på Facebook

och LinkedIn

Adress- och fakturafrågor

08-54 51 59 88

 
Övriga frågor

08-54 51 59 80

Aktuellt

 • LAS-utredningen leder till oro

  Den 1 juni presenterade regeringens utredare av LAS (Lagen om anställningsskydd) förslag på flera ändringar i lagen. Förslaget har kritiserats mycket hårt och samstämmigt från fackligt håll. Även Tjänstetandläkarna delar denna kritik och ser med stor oro på flera av de lagda förslagen som vi anser innebär en försämring av anställningsskyddet och att skyddet mot godtycke vid uppsägningar inte heller kan upprätthållas. Tjänstetandläkarnas ordförande Chaim Zlotnik hoppas på att arbetsmarknadens parter själva ska komma fram till lösningar så att lagen inte behöver ändras. - Det här förslaget... Läs mer

 • Nytt kompetens- och omställningsavtal för kommuner och regioner

  AkademikerAlliansen och övriga fackliga parter är överens med SKR och Sobona om detaljerna i ett nytt kompetens- och omställningsavtal för hela sektorn. Avtalet som omfattar 1,2 miljoner anställda gäller från den 1 maj 2020. Läs mer. Läs mer

 • Skydda din inkomst – var med i a-kassan

  I dessa tider kan betydelsen av medlemskap i a-kassan inte betonas nog. Det är det säkraste sättet att skydda sig mot att stå helt utan inkomst vid eventuell arbetslöshet. Om du inte redan är medlem, ansök om medlemskap på www.akademikernasakassa.se Tjänstetandläkarnas medlemmar som även tecknat medlemskap i Akademikernas a-kassa, samt uppfyller alla villkor, omfattas av en Inkomstförsäkring. Försäkringen kompletterar ersättningen från a-kassan vid ofrivillig arbetslöshet och ingår i medlemskapet.  Så gör vad du kan för att skydda din inkomst, var med i Tjänstetandläkarna och Akademikernas... Läs mer

 • Covid -19 – vad gäller för tandläkare på arbetsplatsen?

  Med anledning av Covid -19 har både vi på Tjänstetandläkarnas kansli och våra lokalavdelningar många ärenden att hantera just nu. Vi försöker besvara alla frågor så snart som möjligt, men det kan dröja lite längre än vanligt.   Har du svårt att komma fram på telefonen så kan du mejla oss på kansliet@tjanstetandlakarna.se   Gällande tandläkarnas arbetssituation och riktlinjer i samband med Covid -19  Vi förstår att det finns oro kring smittorisken, både för hur vi ska kunna skydda patienter och vad vi som behandlare utsätts för. Oron är förklarlig, vi befinner oss i en ny situation utan... Läs mer

Fler nyheter

Inloggning medlemmar

Bli medlem

Verktyg för god arbetsmiljö

Teckna förmånliga medlemsförsäkringar hos Folksam

Samarbetspartners

 • Saco

   
  Saco, Sveriges akademikers central- organisation, samlar 630 000 akademiker i 23 medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att akademisk utbildning ska löna sig.

 • Sveriges Tandläkarförbund

   
  Som medlem i Tjänstetandläkarna är du också medlem i Sveriges Tandläkarförbund. Förbundet samlar Sveriges tandläkare och arbetar med proffessionsfrågor, utbildning, forskning och patientsäkerhet samt driver opinion för en god allmän tandhälsa.

 • Akademiker alliansen

   
  AkademikerAlliansen samverkar mellan 16 Saco-förbund där de gemensamma intressena drivs i förhandlingar med de centrala arbetsgivarorganisationerna i den kommunala/ landstingskommunala sektorn.

   

 • Aea

   
  Försäkra din lön! Akademikernas a-kassa (AEA) är a-kassan för dig som är akademiker. Vi rekommenderar alla medlemmar att ansluta sig till a-kassan då det inte ingår i medlemskapet och är en förutsättning för att ta del av vår inkomstförsäkring.