• Tjänstetandläkarna samlar Sveriges anställda tandläkare.  Läs mer

Välkommen till Tjänstetandläkarna!

Vi är en förening för alla anställda tandläkare, oavsett om man är verksam inom offentlig eller enskild sektor. Föreningens uppgift är att bevaka medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen. Läs mer 


Följ oss på Facebook

och LinkedIn

Adress- och fakturafrågor

08-54 51 59 88

 
Övriga frågor

08-54 51 59 80

Nyheter i omvärlden

Aktuellt

 • Oförändrad trygghet viktigt i förändringstider

  EFTER ETT KNAPPT KVARTAL med Covid -19/coronapandemin befinner vi oss i en situation som bäst kan förklaras som ganska stökig och besvärlig för många. Frustration och ambivalens upplevs när brist på fakta och många obesvarade frågor blandas med oro. Till det kommer funderingarna på kort- och långsiktiga konsekvenser, för den egna och anhörigas hälsa, patienterna, anställningen och ekonomin på olika nivåer, för att nämna några aspekter i tillvaron. Riktlinjer och strategier för att hantera den nuvarande situationen skiljer sig åt såväl regionalt som internationellt. Några arbetsgivare håller... Läs mer

 • LAS-utredningen leder till oro

  Den 1 juni presenterade regeringens utredare av LAS (Lagen om anställningsskydd) förslag på flera ändringar i lagen. Förslaget har kritiserats mycket hårt och samstämmigt från fackligt håll. Även Tjänstetandläkarna delar denna kritik och ser med stor oro på flera av de lagda förslagen som vi anser innebär en försämring av anställningsskyddet och att skyddet mot godtycke vid uppsägningar inte heller kan upprätthållas. Tjänstetandläkarnas ordförande Chaim Zlotnik hoppas på att arbetsmarknadens parter själva ska komma fram till lösningar så att lagen inte behöver ändras. - Det här förslaget... Läs mer

 • Covid -19 – vad gäller för tandläkare på arbetsplatsen?

  Med anledning av Covid -19 har både vi på Tjänstetandläkarnas kansli och våra lokalavdelningar många ärenden att hantera just nu. Vi försöker besvara alla frågor så snart som möjligt, men det kan dröja lite längre än vanligt.   Har du svårt att komma fram på telefonen så kan du mejla oss på kansliet@tjanstetandlakarna.se   Gällande tandläkarnas arbetssituation och riktlinjer i samband med Covid -19  Vi förstår att det finns oro kring smittorisken, både för hur vi ska kunna skydda patienter och vad vi som behandlare utsätts för. Oron är förklarlig, vi befinner oss i en ny situation utan... Läs mer

 • Vägen till ersättning från Akademikernas inkomstförsäkring

  Om du blir ofrivilligt arbetssökande, är medlem i Akademikernas a-kassa, har ett obrutet medlemskap i Tjänstetandläkarna sedan minst 12 månader tillbaka samt uppfyller försäkringsvillkoren kan du få ersättning från Akademikernas inkomstförsäkring.  Det du behöver göra är att anmäla dig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen, sedan sker nästan allt automatiskt. Den här är de olika stegen på vägen till utbetald ersättning.   1 Du anmäler dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen. I samband med det får du ange vilken a-kassa du är medlem i. Om du anger att du är medlem i Akademikernas... Läs mer

Fler nyheter

Inloggning medlemmar

Bli medlem

Verktyg för god arbetsmiljö

Samarbetspartners

 • Saco

   
  Saco, Sveriges akademikers central- organisation, samlar 630 000 akademiker i 23 medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att akademisk utbildning ska löna sig.

 • Sveriges Tandläkarförbund

   
  Som medlem i Tjänstetandläkarna är du också medlem i Sveriges Tandläkarförbund. Förbundet samlar Sveriges tandläkare och arbetar med proffessionsfrågor, utbildning, forskning och patientsäkerhet samt driver opinion för en god allmän tandhälsa.

 • Akademiker alliansen

   
  AkademikerAlliansen samverkar mellan 16 Saco-förbund där de gemensamma intressena drivs i förhandlingar med de centrala arbetsgivarorganisationerna i den kommunala/ landstingskommunala sektorn.

   

 • Aea

   
  Försäkra din lön! Akademikernas a-kassa (AEA) är a-kassan för dig som är akademiker. Vi rekommenderar alla medlemmar att ansluta sig till a-kassan då det inte ingår i medlemskapet och är en förutsättning för att ta del av vår inkomstförsäkring.