• Tjänstetandläkarna samlar Sveriges anställda tandläkare.  Läs mer

Välkommen till Tjänstetandläkarna!

Vi är en förening för alla anställda tandläkare, oavsett om man är verksam inom offentlig eller enskild sektor. Föreningens uppgift är att bevaka medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen. Läs mer 


Följ oss på Facebook

och LinkedIn

Adress- och fakturafrågor

08-54 51 59 88

 
Övriga frågor

08-54 51 59 80

Nyheter i omvärlden

Aktuellt

 • Lönebildningen hanteras bäst på nationell nivå

  "Regeringen är mycket kritisk till att EU-kommissionen valt att lägga fram ett lagförslag om minimilöner i EU och kommer att arbeta ända in i kaklet för att förslaget inte ska äventyra vår arbetsmarknadsmodell. Fack och arbetsgivare ska även i framtiden göra upp om villkor och löner på den svenska arbetsmarknaden," skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i Svenska Dagbladet. Läs mer

 • Utredningen om jämlik tandhälsa utvidgas

  Tillägget i Tandvårdsutredningen innebär att alternativa modeller för ett nytt eller justerat statligt högkostnadsskydd utreds och ett förslag för detta ska tas fram till den 1 mars 2021. Under den tidigare utredningens gång har det framkommit att samtidigt som tandhälsan förbättras på befolkningsnivå så kvarstår fortfarande skillnader i både tandhälsa och besöksfrekvens inom tandvården mellan olika socioekonomiska grupper. - Ekonomin har större betydelse för besök inom tandvård än ordinarie hälso- och sjukvård och den som väntar länge med att söka tandvård trots besvär kan få större akuta... Läs mer

 • Årets lönestatistik dröjer

  Corona gör sig kännbart överallt, så även i Tjänstetandläkarnas arbete med 2020 års lönestatistik. Med anledning av den turbulens som rått valde flera regioner att senarelägga sina löneförhandlingar till efter sommaren. För att få en så bra statistik som möjligt har Tjänstetandläkarna därför valt att i år avvakta något med sammanställningen av de nya lönerna för att få med resultatet från så många regioner som möjligt. Det kommer bland annat att innebära att TT-kanalens stora lönenummer inte kommer som brukligt i december utan istället efter årsskiftet. Läs mer

 • Covid -19 – vad gäller för tandläkare på arbetsplatsen?

  Med anledning av Covid -19 har både vi på Tjänstetandläkarnas kansli och våra lokalavdelningar många ärenden att hantera just nu. Vi försöker besvara alla frågor så snart som möjligt, men det kan dröja lite längre än vanligt.   Har du svårt att komma fram på telefonen så kan du mejla oss på  kansliet@tjanstetandlakarna.se   Gällande tandläkarnas arbetssituation och riktlinjer i samband med Covid -19  Vi förstår att det finns oro kring smittorisken, både för hur vi ska kunna skydda patienter och vad vi som behandlare utsätts för. Oron är förklarlig, vi befinner oss i en situation utan... Läs mer

Fler nyheter

Inloggning medlemmar

Bli medlem

Verktyg för god arbetsmiljö

Samarbetspartners

 • Saco

   
  Saco, Sveriges akademikers central- organisation, samlar 630 000 akademiker i 23 medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att akademisk utbildning ska löna sig.

 • Sveriges Tandläkarförbund

   
  Som medlem i Tjänstetandläkarna är du också medlem i Sveriges Tandläkarförbund. Förbundet samlar Sveriges tandläkare och arbetar med proffessionsfrågor, utbildning, forskning och patientsäkerhet samt driver opinion för en god allmän tandhälsa.

 • Akademiker alliansen

   
  AkademikerAlliansen samverkar mellan 16 Saco-förbund där de gemensamma intressena drivs i förhandlingar med de centrala arbetsgivarorganisationerna i den kommunala/ landstingskommunala sektorn.

   

 • Aea

   
  Försäkra din lön! Akademikernas a-kassa (AEA) är a-kassan för dig som är akademiker. Vi rekommenderar alla medlemmar att ansluta sig till a-kassan då det inte ingår i medlemskapet och är en förutsättning för att ta del av vår inkomstförsäkring.